Skip to content

VerDuS SURF Festival 2021

Calendar icon to
User icon 246 people attended

Proudly supported by

Schedule

· Networking
De hele dag: Netwerken, door- en bijpraten
Praat bij met die ene collega van vroeger, of laat je verrassen door de netwerk-tool die jou aan een willekeurige andere deelnemer koppelt!
2021-03-25T09:00:00Z 2021-03-25T18:00:00Z Europe/Amsterdam De+hele+dag%3A+Netwerken%2C+door-+en+bijpraten https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Pre-festival: Slimme prikkels tussen prijzen en belonen (Slotsymposium U-SMILE)
Hoe zijn reizigers te prikkelen - tussen belonen (spitsmijden) en beprijzen (rekeningrijden) in? LET OP: Inschrijving en programma via www.sbe.vu.nl/u-smile
Devi Brands Lizet Krabbenborg Ellen van der Werff Victor Knoop Erik Verhoef
2021-03-25T09:30:00Z 2021-03-25T11:00:00Z Europe/Amsterdam Pre-festival%3A+Slimme+prikkels+tussen+prijzen+en+belonen+%28Slotsymposium+U-SMILE%29 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Pre-festival: MaaS en flexibilisering mobiliteitsdiensten (Resultaten onderzoeksprogramma SCRIPTS en onderzoeksagenda voor de toekomst)
MaaS klinkt veelbelovend, maar wat zijn de voetangels en klemmen? En welke vragen liggen er voor de toekomst?
Valeria Caiati Peraphan Jittrapirom Henk Meurs Niels van Oort Maria J  Alonso Gonzalez
2021-03-25T10:30:00Z 2021-03-25T12:00:00Z Europe/Amsterdam Pre-festival%3A+MaaS+en+flexibilisering+mobiliteitsdiensten+%28Resultaten+onderzoeksprogramma+SCRIPTS+en+onderzoeksagenda+voor+de+toekomst%29 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Pre-festival: Workshop 'Een (on)gelijk speelveld' - over bottom-up-initiatieven en participatie (R-LINK).
Werk mee aan vragen als: wat zijn de regels in een participatietraject? Voor wie gelden die regels? Zijn concrete participatieregels überhaupt haalbaar?
Michiel Hulshof Wendy Tan Melika Levelt Jurrian Visser
2021-03-25T10:30:00Z 2021-03-25T12:00:00Z Europe/Amsterdam Pre-festival%3A+Workshop+%27Een+%28on%29gelijk+speelveld%27+-+over+bottom-up-initiatieven+en+participatie+%28R-LINK%29. https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Opening festival
Natasja van den Berg (Tertium / dagvoorzitter) en Cis Apeldoorn (gemeentesecretaris Zaandstad / lid Raad van Toezicht van VerDuS) openen samen het festival.
Natasja van den Berg Cis Apeldoorn
2021-03-25T12:30:00Z 2021-03-25T12:35:00Z Europe/Amsterdam Opening+festival https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Lunchtalk: Routekaart voor een klimaatbestendige stad
Hoe zijn platforms als Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam door gemeenten beter in te bedden voor het effectief werken aan klimaatadaptatie?
Jannes Willems Daniel Goedbloed
2021-03-25T12:35:00Z 2021-03-25T13:00:00Z Europe/Amsterdam Lunchtalk%3A+Routekaart+voor+een+klimaatbestendige+stad https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Lunchtalk: Afwegingskader voor publieke waarden bij mobiliteitsplatforms
Hoe zorgen we ervoor dat digitale platforms, voor bijvoorbeeld het regelen van onze mobiliteit bijdragen aan publieke waarden in de stad?
Martijn van den Hurk
2021-03-25T12:35:00Z 2021-03-25T13:00:00Z Europe/Amsterdam Lunchtalk%3A+Afwegingskader+voor+publieke+waarden+bij+mobiliteitsplatforms https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Lunchtalk: Naar aantrekkelijk stedelijk groen
Hoe kunnen kenmerken van stadsparken bijdragen aan de beleving van gebruikers ervan? Hoe krijgen we aantrekkelijke parken volgens de wensen van gebruikers?
Mayke van Dinter Linde van den Brink
2021-03-25T12:35:00Z 2021-03-25T13:00:00Z Europe/Amsterdam Lunchtalk%3A+Naar+aantrekkelijk+stedelijk+groen https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Even pauze met Natasja
Natasja van den Berg
2021-03-25T13:02:00Z 2021-03-25T13:10:00Z Europe/Amsterdam Even+pauze+met+Natasja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Synthesestudie: Living labs & action research in VerDuS SURF
Veel VerDuS SURF-projecten hebben gewerkt met living labs en action research. Wat leren we van ervaringen met deze manieren van onderzoek doen?
Jasper Deuten Marc Dijk
2021-03-25T13:15:00Z 2021-03-25T14:00:00Z Europe/Amsterdam Synthesestudie%3A+Living+labs+%26+action+research+in+VerDuS+SURF https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Synthesestudie: Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit
Energietransitie, klimaatverandering, circulariteit. Welke oplossingsrichtingen zien we en hoe kunnen we daadwerkelijk vooruit komen met elkaar?
Michaela Hordijk Luca Bertolini Chelsea Kaandorp Joop de Kraker René Kemp
2021-03-25T13:15:00Z 2021-03-25T14:00:00Z Europe/Amsterdam Synthesestudie%3A+Stedelijke+duurzaamheidstransities%3A+energie%2C+klimaat+%26+circulariteit https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Synthesestudie: Innovaties in stedelijke mobiliteit
Hoe houden we steden bereikbaar en leefbaar voor iedereen en welke rol spelen innovaties en gedragskennis hierin?
Bert van Wee Bart van Arem Arjen van Weert Marco te Brömmelstroet
2021-03-25T13:15:00Z 2021-03-25T14:00:00Z Europe/Amsterdam Synthesestudie%3A+Innovaties+in+stedelijke+mobiliteit https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Even pauze met Natasja
Natasja van den Berg
2021-03-25T14:02:00Z 2021-03-25T14:10:00Z Europe/Amsterdam Even+pauze+met+Natasja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Essay: Governance
Hoe krijgen we de grote stedelijke opgaven voor elkaar in samenwerking mét elkaar? Welke goede voorbeelden zijn er?
Cis Apeldoorn Tamara Metze Frank Reniers
2021-03-25T14:15:00Z 2021-03-25T15:00:00Z Europe/Amsterdam Essay%3A+Governance https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Synthesestudie: Ruimtelijke dynamiek in wonen en werken
Ruimte voor wonen, ruimte voor werken, ruimte voor transities en transformaties. Wat is de stand van de kennis en welke kennislacunes zijn er?
Fatma Koşer Kaya Birgit Hausleitner Edwin Buitelaar Martijn van den Hurk Eric Koomen
2021-03-25T14:15:00Z 2021-03-25T15:00:00Z Europe/Amsterdam Synthesestudie%3A+Ruimtelijke+dynamiek+in+wonen+en+werken https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Even pauze met Natasja
Natasja van den Berg
2021-03-25T15:05:00Z 2021-03-25T15:20:00Z Europe/Amsterdam Even+pauze+met+Natasja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Slotdebat: Kennis voor nu & de toekomst
VerDuS SURF heeft veel opgeleverd om stedelijke opgaven aan te pakken. Maar hoe gaan we die kennis in praktijk brengen? En welke kennis missen we nog?
Natasja van den Berg Lilian van den Aarsen Marianne Linde Geleyn Meijer Marleen Stikker Tamara Metze
2021-03-25T15:30:00Z 2021-03-25T16:15:00Z Europe/Amsterdam Slotdebat%3A+Kennis+voor+nu+%26+de+toekomst https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Netwerken, door- & bijpraten
Praat door over de sessies in een van de cafés.
2021-03-25T16:15:00Z 2021-03-25T18:00:00Z Europe/Amsterdam Netwerken%2C+door-+%26+bijpraten https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fverdus-surf-festival-2021 Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Michiel Hulshof

Tertium

Fatma Koşer Kaya

Gemeente Amersfoort

Luca Bertolini

Universiteit van Amsterdam

Michaela Hordijk

Universiteit van Amsterdam

Marianne Linde

Gemeente Tilburg

Lilian van den Aarsen

Staf Deltacommissaris / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Geleyn Meijer

Hogeschool van Amsterdam

Frank van Oort

Erasmus Universiteit Rotterdam

Peraphan Jittrapirom

Radboud Universiteit

Valeria Caiati

TU/e

Birgit Hausleitner

TU Delft

Chelsea Kaandorp

TU Delft

Marleen Stikker

Waag

Lizet Krabbenborg

VU Amsterdam

Linde van den Brink

PLANTERRA

Victor Knoop

Technische Universiteit Delft

Mayke van Dinter

Technische Universiteit Eindhoven

Ellen van der Werff

Rijksuniversiteit Groningen

Devi Brands

VU Amsterdam

Edwin Buitelaar

Planbureau voor de Leefomgeving | Universiteit Utrecht

Cees-Jan Pen

Fontys Hogescholen

Frank Reniers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tamara Metze

Wageningen Universiteit

Marco te Brömmelstroet

Universiteit van Amsterdam

Arjen van Weert

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Bart van Arem

Technische Universiteit Delft

Bert van Wee

Technische Universiteit Delft

René Kemp

Universiteit Maastricht

Joop de Kraker

Universiteit Maastricht | Open Universiteit

Jasper Deuten

Rathenau Instituut

Martijn van den Hurk

Universiteit Utrecht

Daniel Goedbloed

Amsterdam Rainproof

Jannes Willems

Universiteit van Amsterdam

Cis Apeldoorn

Gemeente Zaanstad

Natasja van den Berg

Tertium | dagvoorzitter

Henk Meurs

Radboud Universiteit Nijmegen

Melika Levelt

Hogeschool van Amsterdam

Erik Verhoef

VU Amsterdam

Wendy Tan

Wageningen Universiteit

Jurrian Visser

Wageningen University & Research

Marc Dijk

Maastricht University

Eric Koomen

VU Amsterdam

The event is over

Hosted by

VerDuS

Binnen kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op grote stedelijke vraagstukken. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

Booths

VerDus | Verbinden van Duurzame Steden

VerDuS is hét knooppunt van kennis voor duurzame steden.

Mobiliteit & Infrastructuur

In de synthesestudie 'Innovaties in stedelijke mobiliteit' delen verschillende onderzoekers binnen het programma VerDuS SURF hun kennis.

Duurzaamheidstransities

Synthesestudie 'Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit'

Governance & participatie

Governance & participatie

Ruimte voor wonen en werken

Ruimte voor wonen en werken

Living labs & action research

Living labs & action research