Skip to content

Smart NRG Forum: Nová energetika a regulačný „sandbox“

Calendar icon to

Proudly supported by

Speakers

Peter Marcan

moderátor

Vladislav Jurik

riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná

Martin Holly

generálny riaditeľ, SPP-distribúcia

Andrej Juris

predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Karol Galek

štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

David Madaj

projektový manažér pre Zelenú ekonomiku, Sekcia plánu obnovy MF SR

Martin Kumpan

výkonný riaditeľ, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

The event is over

Share on

Booths

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku. Spoločnosť tiež vykonáva činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov a KVET, venuje sa poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení a rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu.

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

ZSE Energia

ZSE je skupinou spoločností s takmer 100 ročnou históriou. Medzi jej hlavné činnosti patrí prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny na západnom Slovensku, predaj elektriny a plynu a poskytovanie komplexných riešení zameraných na využite obnoviteľných zdrojov. Vďaka produktu Zelená elektrina a fotovoltickým riešeniam s virtuálnou alebo fyzickou batériou, môžu všetci zákazníci ZSE využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorú si buď zakúpia alebo sami vyrobia. ZSE patrí na Slovensku k lídrom v oblasti zodpovedného podnikania a dlhodobo iniciuje a podporuje projekty na ochranu životného prostredia.

vEnergetike.sk

Portál vEnergetike.sk je renomovaným zdrojom informácií z oblasti energetiky. V roku 2020 sme oslávili už siedme výročie svojho vzniku. Za toto obdobie ste si na portáli mohli prečítať takmer 8 000 článkov vyše 60 rozhovorov, takmer 70 špeciálov venovaných rôznym témam, ako aj bezmála 60 poradní so zaujímavými tipmi pre spotrebiteľov.