Skip to content

Smart NRG Forum: Nová energetika a regulačný „sandbox“

Calendar icon to

Proudly supported by

Speakers

Andrej Juris

predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Vladislav Jurik

riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná

Martin Kumpan

výkonný riaditeľ, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

David Madaj

projektový manažér pre Zelenú ekonomiku, Sekcia plánu obnovy MF SR

Karol Galek

štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Peter Marcan

moderátor

Martin Holly

generálny riaditeľ, SPP-distribúcia

The event is over

Share on

Booths

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku. Spoločnosť tiež vykonáva činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov a KVET, venuje sa poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení a rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu.

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia.

ZSE Energia

ZSE je skupinou spoločností s takmer 100 ročnou históriou. Medzi jej hlavné činnosti patrí prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny na západnom Slovensku, predaj elektriny a plynu a poskytovanie komplexných riešení zameraných na využite obnoviteľných zdrojov. Vďaka produktu Zelená elektrina a fotovoltickým riešeniam s virtuálnou alebo fyzickou batériou, môžu všetci zákazníci ZSE využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorú si buď zakúpia alebo sami vyrobia. ZSE patrí na Slovensku k lídrom v oblasti zodpovedného podnikania a dlhodobo iniciuje a podporuje projekty na ochranu životného prostredia.

vEnergetike.sk

Portál vEnergetike.sk je renomovaným zdrojom informácií z oblasti energetiky. V roku 2020 sme oslávili už siedme výročie svojho vzniku. Za toto obdobie ste si na portáli mohli prečítať takmer 8 000 článkov vyše 60 rozhovorov, takmer 70 špeciálov venovaných rôznym témam, ako aj bezmála 60 poradní so zaujímavými tipmi pre spotrebiteľov.