Skip to content

Etkileşimli Sektörlerde Teknolojilerin İş Birliği - Online Sempozyum

Calendar icon to
User icon 830 people attended

Proudly supported by

Schedule

· Sessions
Açılış Konuşması ve Autodesk’in 2021 Yönelimleri
Autodesk, 2021'de müşterilerinin daha iyi bir dünya hayal etmesine ve tasarlamasına yardımcı olmak için hangi hedefleri belirliyor?
Murat Tüzüm Anıl Öğretici
2021-01-06T13:30:00Z 2021-01-06T13:50:00Z Europe/Istanbul A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5%9F+Konu%C5%9Fmas%C4%B1+ve+Autodesk%E2%80%99in+2021+Y%C3%B6nelimleri https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Geçmişten Geleceğe Bilgisayar Destekli Tasarım
2020'de 63. yaşını dolduran bilgisayar destekli tasarımın günümüze gelene kadar nasıl değiştiğini ve geliştiğini konuşuyoruz.
Arda Serim Jozef Kubin
2021-01-06T13:50:00Z 2021-01-06T14:10:00Z Europe/Istanbul Ge%C3%A7mi%C5%9Ften+Gelece%C4%9Fe+Bilgisayar+Destekli+Tasar%C4%B1m https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Üretim Sektörünün Geleceği
Autodesk'in üretim endüstrisi trendlerine bakış açısı.
Emin Cenal Timuçin Ersin Taşdemir
2021-01-06T14:35:00Z 2021-01-06T15:20:00Z Europe/Istanbul %C3%9Cretim+Sekt%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn+Gelece%C4%9Fi https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Mimarlık, Mühendislik ve Yapı Sektörlerinin Geleceği
Autodesk'in mimarlık, mühendislik ve yapı sektörlerindeki trendlere bakış açısı.
Engin Ay Niyazi Kemer
2021-01-06T15:35:00Z 2021-01-06T16:20:00Z Europe/Istanbul Mimarl%C4%B1k%2C+M%C3%BChendislik+ve+Yap%C4%B1+Sekt%C3%B6rlerinin+Gelece%C4%9Fi https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
BIM Danışmanlığı
BIM'e adaptasyon sürecinin her aşaması için sunduğumuz BIM danışmanlık hizmetlerimizi tanıyın.
Ömer Faruk Taş
2021-01-06T16:35:00Z 2021-01-06T16:50:00Z Europe/Istanbul BIM+Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1++ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Altyapı için BIM Danışmanlığı
Tüm inşaat mühendisliği altyapı projeleriniz ve tasarımlarınız için sunduğumuz entegre BIM danışmalığı hizmetlerimiz.
Cüneyt Çetintaş Murat Özmen
2021-01-06T17:10:00Z 2021-01-06T17:30:00Z Europe/Istanbul Altyap%C4%B1+i%C3%A7in+BIM+Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Autodesk Revit ve Autodesk Inventor ile Bağlantılı İş Akışı
İnşaat ve yapı malzemeleri üreticileri için bağlantılı iş akışları ile BIM ekosistemine geçiş süreçlerini keşfedin.
Vesile  Sözen Melike Özdemir
2021-01-07T13:30:00Z 2021-01-07T14:15:00Z Europe/Istanbul Autodesk+Revit+ve+Autodesk+Inventor+ile+Ba%C4%9Flant%C4%B1l%C4%B1+%C4%B0%C5%9F+Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Autodesk Fusion 360 CAD
Parametrik modelleme ile ürününüzün 3 boyutlu modelini oluşturun, teknik resimlerini ve parça listelerini otomatik olarak elde edin.
Ersin Bilgin
2021-01-07T13:30:00Z 2021-01-07T14:15:00Z Europe/Istanbul Autodesk+Fusion+360+CAD https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Endüstriyel Tesisler için BIM
Endüstriyel tesis tasarımlarının proje yaşam döngüsü süreçlerinde AutoCAD Plant 3D ile BIM tabanlı entegre çözümler.
Mete Erdem Gökhan Kaya
2021-01-07T14:30:00Z 2021-01-07T15:15:00Z Europe/Istanbul End%C3%BCstriyel+Tesisler+i%C3%A7in+BIM+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Köprü Tasarımında Bağlantılı iş Akışı
Köprünün yapısal modelinden arazi modeline, donatılarından korkuluk tasarımına ve sunumuna kadar tüm süreçler için entegre iş birliği.
Murat Özmen Tolga ARÇOK
2021-01-07T14:30:00Z 2021-01-07T15:15:00Z Europe/Istanbul K%C3%B6pr%C3%BC+Tasar%C4%B1m%C4%B1nda+Ba%C4%9Flant%C4%B1l%C4%B1+i%C5%9F+Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Autodesk Fusion 360 CAM
Takım yolu modelleme, simülasyon ve gerçek zamanlı iş birliğine dayalı tasarım araçlarını tanıyın.
Yıldıray KANDEMİR
2021-01-07T14:30:00Z 2021-01-07T15:15:00Z Europe/Istanbul Autodesk+Fusion+360+CAM https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Üretim Tesisleri İçin BIM
Üretim hatlarının yerleşim planlaması, fabrika mimarisi ve yapısal tasarımı, saha yerleşimi ve sunumlarında akıllı 3B modeller ile çalışın.
Tolga ARÇOK Hasan ER
2021-01-07T15:30:00Z 2021-01-07T16:15:00Z Europe/Istanbul %C3%9Cretim+Tesisleri+%C4%B0%C3%A7in+BIM+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Baraj Yapıları Tasarımında Bağlantılı İş Akışı
Yapısal modelden arazi modeline, sirkülasyon alanlarından, makine odaları ve sunumuna kadar tüm süreçleri için çok disiplinli iş birliği.
Murat Özmen Ömer Faruk Taş
2021-01-07T15:30:00Z 2021-01-07T16:15:00Z Europe/Istanbul Baraj+Yap%C4%B1lar%C4%B1+Tasar%C4%B1m%C4%B1nda+Ba%C4%9Flant%C4%B1l%C4%B1+%C4%B0%C5%9F+Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Autodesk Fusion 360 Üretken (Generative) Tasarım
Yapay zeka ve bulutun hesaplama gücünü ile tasarım problemleri için binlerce tasarım seçeneği oluşturun.
Gökhan Kaya
2021-01-07T15:30:00Z 2021-01-07T16:15:00Z Europe/Istanbul Autodesk+Fusion+360+%C3%9Cretken+%28Generative%29+Tasar%C4%B1m https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Autodesk Tasarım ve İmalat Çözümlerinin Merkezinde Neler Var?
Autodesk Product Design & Manufacturing Collection paketini daha yakından tanıyın.
Melike Özdemir Yıldıray KANDEMİR
2021-01-07T16:30:00Z 2021-01-07T17:15:00Z Europe/Istanbul Autodesk+Tasar%C4%B1m+ve+%C4%B0malat+%C3%87%C3%B6z%C3%BCmlerinin+Merkezinde+Neler+Var%3F+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Autodesk Fusion 360 Simülasyon
İmal etmeden önce modelin yapısını inceleyin ve mühendislik analizlerini gerçekleştirin.
Hasan ER
2021-01-07T16:30:00Z 2021-01-07T17:15:00Z Europe/Istanbul Autodesk+Fusion+360+Sim%C3%BClasyon https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Design Together with BIM Yarışması | İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü
İTÜ MHK'nin 2015'ten beri düzenlediği Türkiye'deki ilk ve tek BIM yarışması olan Design Together with BIM hakkında konuşuyoruz.
Mehmet Aksu Burak Akçam
2021-01-07T16:30:00Z 2021-01-07T16:50:00Z Europe/Istanbul Design+Together+with+BIM+Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1+%7C+%C4%B0T%C3%9C+M%C3%BChendisli%C4%9Fe+Haz%C4%B1rl%C4%B1k+Kul%C3%BCb%C3%BC https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fprota-altar-1-ulusal-sanal-sempozyumu Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Arda Serim

Penta Teknoloji - Satış ve Pazarlama Müdürü

Murat Tüzüm

Autodesk - Ülke Satış Müdürü

Timuçin Ersin Taşdemir

Autodesk - Teknik Satış Uzmanı

Jozef Kubin

Prota Altar - Yönetim Kurulu Başkanı

Özlem Özçakır

Prota Altar - Pazarlama Uzmanı

Melike Özdemir

Prota Altar - Eğitim ve Teknik Destek Uzmanı

Vesile Sözen

Prota Altar - Teknik Takım Lideri, BIM Uzmanı

Ömer Faruk Taş

Prota Altar - BIM Koordinatörü

Niyazi Kemer

Autodesk - Kıdemli Teknik Uzman

Gökhan Kaya

Prota Altar - Teknik Takım Lideri

Tolga ARÇOK

Prota Altar - Eğitim, Teknik Destek ve BIM Uzmanı

Yıldıray KANDEMİR

Prota Altar - Eğitim ve Teknik Destek Uzmanı

Hasan ER

Prota Altar - Teknik Takım Lideri

Ersin Bilgin

Prota Altar - Eğitim ve Teknik Destek Uzmanı

Murat Özmen

Prota Altar - Teknik Takım Lideri, BIM Uz.

Emin Cenal

Autodesk - Bölge Satış Yöneticisi

Engin Ay

Autodesk - Sektör Satış Müdürü

Cüneyt Çetintaş

Kocaeli Büyükşehir Bel. - Ulaşım Plan. Şb. Md.

Anıl Öğretici

Autodesk - Kanal Müdürü

Mete Erdem

Prota Altar - BIM Uzmanı

N. Tansel Tokuroğlu

Prota Altar - Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Md.

Mehmet Aksu

İTÜ MHK - Design Together with BIM Yarışması 2021 Koordinatörü

Burak Akçam

İTÜ MHK - Yönetim Kurulu Başkanı

The event is over

Hosted by

Prota Altar

İnşaat, BIM, Mekanik ve İmalat sektörlerindeki güncel tasarım ve yönetim teknolojilerinin işbirliğini ele aldığımız bu kapsamlı etkinliği kaçırmayın.

Share on

Booths

Sektör Uzmanları ile Söyleşilerimiz ve Başarı Hikayelerimiz

Oynatma Listesi

Autodesk Uygulamaları için İpuçları Kütüphanesi

Oynatma Listesi

Autodesk Ürünleri ve Webinarları

Oynatma Listesi

Prota Altar Online Akademi - Ders Tanıtım Videoları

Oynatma Listesi