Skip to content

Mobihub Student Challenge - the final

Calendar icon to

Proudly supported by

Speakers

Marie Mervaillie

Usability expert (Namahn)

Arne Stoffels

Expert shared & connected mobility (Taxistop)

benoit moritz

Architect & urbanist (ULB - Metrolab Brussels)

Rebecca Karbaumer

Mobihubs expert (City of Bremen)

The event is over

Hosted by

Autodelen.net & Mpact

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit en promoot beurtelings gebruik van vervoersmiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving. Hiervoor zetten we in op experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden het belangrijk positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor sociale, economische en ecologische impact. www.autodelen.net ___________________________________________________________________ Mpact (voordien Taxistop) is een pionier in gedeelde mobiliteit sinds 1975. Mpact werkt aan een efficiënte en toegankelijke mobiliteit door het delen van voertuigen en ritten te faciliteren en door het fysiek en digitaal te connecteren van duurzame vervoersmodi. Mpact ontwikkelt hiervoor eigen mobiliteitsdiensten en zet in op innovatie en sensibilisering. www.mpact.be

Share on