Skip to content

Learning & Development Summit 2020

Calendar icon to
User icon 587 people attended

Proudly Supported By

Schedule

· Stage
HLAVNÝ STAGE: Oficiálne otvorenie summitu
Michal Domonkos
2020-12-17T09:00:00Z 2020-12-17T09:30:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+Ofici%C3%A1lne+otvorenie+summitu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 1: Akceptuj druhých, rešpektuj odlišnosť - najzrelšie tímy
V zrelých tímoch jedinci dokážu aj vyrušujúce odlišnosti akceptovať a rešpektovať. Ako a kadiaľ vedie cesta do tejto najzrelšej fázy vo vývoji tímu?
Karol Herian
2020-12-17T09:30:00Z 2020-12-17T10:15:00Z Europe/Bratislava STAGE+1%3A+Akceptuj+druh%C3%BDch%2C+re%C5%A1pektuj+odli%C5%A1nos%C5%A5+-+najzrel%C5%A1ie+t%C3%ADmy%09 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 2: Kritické myslenie ako osobná stratégia
Každý deň nás obklopuje svet reklamy, politických manipulácií a cudzích názorov. Kritické myslenie sa preto stalo mojou stratégiou.
Renáta Taligová
2020-12-17T09:30:00Z 2020-12-17T10:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+2%3A+Kritick%C3%A9+myslenie+ako+osobn%C3%A1+strat%C3%A9gia https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Agilita - ako sme s ňou začali my
Povieme vám o tom, ako sme typicky IT tému uchopili netypicky na HR, čo sa nám podarilo, kde sme sa popálili a ako vďaka tomu zAgilňujeme celú banku.
Sabína Janáková Ivana Šoltésová
2020-12-17T09:30:00Z 2020-12-17T10:05:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Agilita+-+ako+sme+s+%C5%88ou+za%C4%8Dali+my https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: 5 lekcií z vedenia scale-up organizácie na diaľku
5 lekcií - moje skúsenosti, a hlavne chyby, ktoré som (zatiaľ) urobil v rámci môjho rozhodnutia premeniť súčasnú situáciu na šancu byť lepším lídrom.
Jan Gregor
2020-12-17T09:30:00Z 2020-12-17T10:05:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A+5+lekci%C3%AD+z+vedenia+scale-up+organiz%C3%A1cie+na+dia%C4%BEku https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 5: Spojenie firiem pre lepšie digitálne zručnosti mladej generácie
Projekt unikátnej spolupráce technologických firiem prináša možnosť nekvalifikovaným učiteľom informatiky naplniť svoje vyučovanie kvalitným obsahom.
Alena Kanabova Angelika Fogášová Ondrej Kubovic Igor Berta
2020-12-17T09:30:00Z 2020-12-17T10:35:00Z Europe/Bratislava STAGE+5%3A+Spojenie+firiem+pre+lep%C5%A1ie+digit%C3%A1lne+zru%C4%8Dnosti+mladej+gener%C3%A1cie https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: Náš ľadovec sa vynára nad hladinu
7 lekcií zo zlepšovania školských prostredí
Daniel Butora
2020-12-17T09:30:00Z 2020-12-17T10:00:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+N%C3%A1%C5%A1+%C4%BEadovec+sa+vyn%C3%A1ra+nad+hladinu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Najmúdrejší v miestnosti
Základom nie je to, ako ďaleko posúvame seba, ale ako ďaleko posunieme ľudí okolo seba. Čo robím ako líder preto, aby ľudia, ktorí ma nasledujú, boli lepšími?
Zuzana Semanová
2020-12-17T10:05:00Z 2020-12-17T10:35:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Najm%C3%BAdrej%C5%A1%C3%AD+v+miestnosti https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: Dilema CFO: Bojím sa zaplatiť zamestnancom vzdelávanie
Ako môžu firmy získať peniaze na vzdelávanie nie len v ťažkých časoch? To si ukážeme na prednáške pomocou konkrétnych príkladov.
Peter Andrisin
2020-12-17T10:05:00Z 2020-12-17T10:50:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A+Dilema+CFO%3A+Boj%C3%ADm+sa+zaplati%C5%A5+zamestnancom+vzdel%C3%A1vanie https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: Od brain draing cez brain gain k brain circulation
Je nejaký spôsob ako zastaviť odliv mozgov z určitého regiónu či krajiny? Príbeh Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, jeho vízia a cesta.
Maria Bielikova
2020-12-17T10:05:00Z 2020-12-17T10:35:00Z Europe/Bratislava +HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+Od+brain+draing+cez+brain+gain+k+brain+circulation https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 2: Reč tela alebo ako klameme
Naučíme sa ako odhaliť, keď niekto klame. Pozrieme sa na kriminálne trestné činy a ako boli vďaka neverbálnym prejavom odhalené.
Dávid Vrtaňa
2020-12-17T10:10:00Z 2020-12-17T10:55:00Z Europe/Bratislava STAGE+2%3A+Re%C4%8D+tela+alebo+ako+klameme https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 1: ARTEkoučing ako cesta k sebaúcte pri budovaní kariéry 50+
Ukážka ARTE koučingu, v ktorom sa prelínajú prvky koučingu s prvkami umeleckej tvorby. Nezabudnite si pripraviť papier, farebné ceruzky a gumu.
Dagmar Polievková
2020-12-17T10:15:00Z 2020-12-17T11:10:00Z Europe/Bratislava +STAGE+1%3A+ARTEkou%C4%8Ding+ako+cesta+k+seba%C3%BActe+pri+budovan%C3%AD+kari%C3%A9ry+50%2B https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Budovanie Learning & Coaching mindsetu v Pixel federation a ich pridaná hodnota pre rozvoj a rast ľudí
Pozývame vás na prechádzku cez user journey našich kolegov, kde hlbšie nahliadneme do toho, ako budujeme vo firme učiaci sa a koučingový mindset,
Martina Gallovičová
2020-12-17T10:35:00Z 2020-12-17T11:05:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Budovanie+Learning+%26+Coaching+mindsetu+v+Pixel+federation+a+ich+pridan%C3%A1+hodnota+pre+rozvoj+a+rast+%C4%BEud%C3%AD https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 5: EduJobs Akadémia ako odpoveď na vzdelávanie manažérov
Ako sme spojili firemných vzdelávačov do mimoriadne zmysluplného CSR projektu - o Edujobs Akadémii pre riaditeľov škôl z dielne Profesia.sk.
Anna Podlesná
2020-12-17T10:35:00Z 2020-12-17T11:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+5%3A+EduJobs+Akad%C3%A9mia+ako+odpove%C4%8F+na+vzdel%C3%A1vanie+mana%C5%BE%C3%A9rov%09 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: Keď sa vám otvárajú nožíky vo vrecku...
Niektoré ľudské vlastnosti nám vadia. Čo s tým? Vyhodiť ich? Odísť z práce? Tolerovať? Dozviete sa aj to, ako vaše detstvo predurčilo vašu kariéru.
Katarína Kovalčíková
2020-12-17T10:40:00Z 2020-12-17T11:40:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+Ke%C4%8F+sa+v%C3%A1m+otv%C3%A1raj%C3%BA+no%C5%BE%C3%ADky+vo+vrecku... https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: Digitální dovednosti = bez čeho se v 21. století neobejdete?
Jaké aplikace využívat a jak je ovládnout, i když nejste specialisty na IT? To vám prozradím na přednášce digitální produktivity s mnohými konkrétními tipmi.
Jan Dolejš
2020-12-17T10:50:00Z 2020-12-17T11:50:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A+Digit%C3%A1ln%C3%AD+dovednosti+%3D+bez+%C4%8Deho+se+v+21.+stolet%C3%AD+neobejdete%3F%09 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 2: Cesta pokojného bojovníka v modernom manažmente
Najdôležitejším manažérskym nástrojom pokojná myseľ. Zoznámim vás so štyrmi silami, pomocou ktorých môžete zaviesť pokojný manažment u vás.
Alexander Birčák
2020-12-17T10:55:00Z 2020-12-17T11:35:00Z Europe/Bratislava STAGE+2%3A+Cesta+pokojn%C3%A9ho+bojovn%C3%ADka+v+modernom+mana%C5%BEmente https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Vzdelávanie naprieč organizáciou “Leadership zastavenia"
Mať v tímoch profesionálne a ľudské vzťahy nemusí byť nedosiahnuteľným snom. Program roka 2019 "Leadership zastavenia" mal presne toto za cieľ.
Miriama Slažáková Veronika Lukáčová
2020-12-17T11:05:00Z 2020-12-17T12:00:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Vzdel%C3%A1vanie+naprie%C4%8D+organiz%C3%A1ciou+%E2%80%9CLeadership+zastavenia%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 1: Koučing alebo Terapia?
Ako rozpoznať u klienta ťažkosti spojené s duševným zdravím, ktoré presahujú možnosti koučovania a ako a kedy mu odporučiť terapeuta.
Vladimír  Hambálek Erika Falťanová
2020-12-17T11:10:00Z 2020-12-17T12:00:00Z Europe/Bratislava STAGE+1%3A+Kou%C4%8Ding+alebo+Terapia%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 5: ICF ako predstaviteľ najvyšších štandardov a excelentnosti v koučingu
ICF určuje medzinárodné štandardy profesionálneho koučingu, udeľuje akreditáciu koučovacím školám a poskytuje certifikáciu profesionálnym koučom.
Zora Inka Grohoľová
2020-12-17T11:10:00Z 2020-12-17T11:30:00Z Europe/Bratislava STAGE+5%3A+ICF+ako+predstavite%C4%BE+najvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch+%C5%A1tandardov+a+excelentnosti+v+kou%C4%8Dingu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 1: Business konštelácie: účinný analytický a modelovací business nástroj 21. storočia
Systemické konštelácie fungujú aj tam, kde iné postupy zlyhali. My sa s nimi zoznámime vďaka originálnej prípadovej štúdii a inšpiratívnemu príbehu.
Oľga Koklesová
2020-12-17T13:00:00Z 2020-12-17T13:40:00Z Europe/Bratislava STAGE+1%3A+Business+kon%C5%A1tel%C3%A1cie%3A+%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD+analytick%C3%BD+a+modelovac%C3%AD+business+n%C3%A1stroj+21.+storo%C4%8Dia https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 2: Patria emócie do biznisu?
Ako mať emócie "zvládnuté" tak, aby nás podporovali v zvládaní záťaže a v napĺňaní nášho potenciálu? Čo to znamená a ako si predstaviť emócie v biznise?
Jana Olexová
2020-12-17T13:00:00Z 2020-12-17T13:40:00Z Europe/Bratislava STAGE+2%3A+Patria+em%C3%B3cie+do+biznisu%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Haló? Haló? Počujete ma? Vidíte moju obrazovku?
Ako postaviť online školenia tak, aby boli interaktívne, zábavné a osobné? Radi sa s vami podelíme o odpovede, ktoré sme v dm drogerie markt našli.
Maria Kalčok Babušová
2020-12-17T13:00:00Z 2020-12-17T13:40:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Hal%C3%B3%3F+Hal%C3%B3%3F+Po%C4%8Dujete+ma%3F+Vid%C3%ADte+moju+obrazovku%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: Firemní vzdělávání v době “onlajnové”
Pozitiva i negativa mnohdy až příliš zbrklého přechodu firemního vzdělávání do „onlajnu“. Jaké jsou výhody a na jaké problémy naopak naráží?
Tomáš Langer
2020-12-17T13:00:00Z 2020-12-17T13:35:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A+Firemn%C3%AD+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+v+dob%C4%9B+%E2%80%9Conlajnov%C3%A9%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: Konšpiračné teórie v ľudskej mysli
Konšpiračné teórie dokážu „hacknúť“ naše mysle. Pútajú pozornosť, jatria emócie a mnohým sa zdajú byť relevantnejšie a lepšie ako bežné vysvetlenia. Čím to je?
Vladimír Bahna
2020-12-17T13:00:00Z 2020-12-17T13:40:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+Kon%C5%A1pira%C4%8Dn%C3%A9+te%C3%B3rie+v+%C4%BEudskej+mysli https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: Ľudské zdroje nie sú stroje
Prednáška o rôznych prístupoch a stratégiách ako sa vysporiadať so zhoršujúcim sa zdravím ľudských zdrojov a hlavne o prevzatí iniciatívy do vlastných rúk.
Silvia Sórádová
2020-12-17T13:35:00Z 2020-12-17T14:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A++%C4%BDudsk%C3%A9+zdroje+nie+s%C3%BA+stroje https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 1: Sila pozitívnych emócií
Čo všetko nám pozitívne emócie prinášajú a prečo má význam sa im viac venovať?
Aleš Bednařík
2020-12-17T13:40:00Z 2020-12-17T14:40:00Z Europe/Bratislava STAGE+1%3A+Sila+pozit%C3%ADvnych+em%C3%B3ci%C3%AD https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 2: Reziliencia, energy-management & engagement
Primárnymi stakeholdermi reziliencie musia byť zamestnanci, ktorým umožní doťahovať veci do konca, budovať úspešné vzťahy a uvedomiť si silu kongruencie.
Zuzana Čmelíková
2020-12-17T13:40:00Z 2020-12-17T14:25:00Z Europe/Bratislava STAGE+2%3A+Reziliencia%2C+energy-management+%26+engagement https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Proč ženy potřebují mentoring
O mentoringu je slyšet čím dál tím více, a stává se z něho nový fenomén. Proč ale právě ženy potřebují mentora?
Klara Holikova Lucie Neumanova
2020-12-17T13:40:00Z 2020-12-17T14:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Pro%C4%8D+%C5%BEeny+pot%C5%99ebuj%C3%AD+mentoring https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 5: Teaching as Leadership
V našom programe sa účastníkom dostáva množstva školení a pracujú na svojom rozvoji v spolupráci s mentormi a koučmi - o vízii programu Teach for Slovakia.
Zuzana Laurincová
2020-12-17T13:40:00Z 2020-12-17T14:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+5%3A+Teaching+as+Leadership https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: 4 levels of Resilience: How to thrive in the tough times
I will uncover the principles behind taking care of ourselves so we can keep on thriving in work and life.
Jacek Skrzypczynski
2020-12-17T13:45:00Z 2020-12-17T14:40:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+4+levels+of+Resilience%3A+How+to+thrive+in+the+tough+times https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Ako sme prešli na online vzdelávanie v tradičnej firme
Príbeh rýchlej a úspešnej zmeny v tradičnej spoločnosti, v ktorej správne načasovanie, téma a forma priniesla viac zamestnancov a nové vzdelávacie formáty.
Katarína Mareková Lenka Kurilová
2020-12-17T14:10:00Z 2020-12-17T14:40:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Ako+sme+pre%C5%A1li+na+online+vzdel%C3%A1vanie+v+tradi%C4%8Dnej+firme https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: Bitcoin: slobodná mena v neslobodnom svete
Bitcoin je našou šancou na odluku peňazí od štátu. Je tichou a pokojnou revolúciou. Ako sa vďaka nemu poistiť voči rozhodnutiam bánk či politikov?
Dusan Matuska
2020-12-17T14:10:00Z 2020-12-17T14:55:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A+Bitcoin%3A+slobodn%C3%A1+mena+v+neslobodnom+svete https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 2: Budúcnosť HR: kompetencie pre kvalitné zamestnanecké vzťahy
Budúcnosťou nie sú ľudské zdroje (HR), ale zamestnanecké vzťahy (ER). Aké sú kľúčové zručnosti a znalosti HR a lídrov pre skutočnú starostlivosť o zamestnancov?
Michal Révay
2020-12-17T14:25:00Z 2020-12-17T15:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+2%3A+Bud%C3%BAcnos%C5%A5+HR%3A+kompetencie+pre+kvalitn%C3%A9+zamestnaneck%C3%A9+vz%C5%A5ahy https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 3: Upskilling ako nutnosť, nie voľba
Žijeme v dobe, kedy sa vzdelávanie nekončí vysokoškolským diplomom, ale je potrebné vzdelávať sa vo svojom odbore ďalej a zabrdnúť aj do “iných vôd”.
Lukas Okal
2020-12-17T14:40:00Z 2020-12-17T15:40:00Z Europe/Bratislava STAGE+3%3A+Upskilling+ako+nutnos%C5%A5%2C+nie+vo%C4%BEba+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 1: Káva s koučom
Ukážka koučingu.
Zora Inka Grohoľová
2020-12-17T14:40:00Z 2020-12-17T15:10:00Z Europe/Bratislava STAGE+1%3A+K%C3%A1va+s+kou%C4%8Dom https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: Úsmevné paradoxy, polarity v koučingu. Vtipné spochybňovanie našich vlastných presvedčení.
Ako sa bez snahy nikam nedostaneme a ako je vedieť sa nesnažiť rovnako kľúčovým aspektom pre dosiahnutie výsledkov.
Dalibor Bednařík
2020-12-17T14:45:00Z 2020-12-17T15:20:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+%C3%9Asmevn%C3%A9+paradoxy%2C+polarity+v+kou%C4%8Dingu.+Vtipn%C3%A9+spochyb%C5%88ovanie+na%C5%A1ich+vlastn%C3%BDch+presved%C4%8Den%C3%AD. https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
STAGE 4: Prekonaj nevedomé predsudky cez silné stránky
Spoznajte samého seba a vlastné nevedomé predsudky. Ukážeme si, ako spolu môžeme vytvárať zdravú firemnú kultúru s ohľadom na diverzitu a inklúziu.
Margareta Starka Zuzana Zamborská
2020-12-17T14:55:00Z 2020-12-17T15:55:00Z Europe/Bratislava STAGE+4%3A+Prekonaj+nevedom%C3%A9+predsudky+cez+siln%C3%A9+str%C3%A1nky https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HLAVNÝ STAGE: Oficiálne ukončenie summitu
Michal Domonkos
2020-12-17T16:00:00Z 2020-12-17T16:50:00Z Europe/Bratislava HLAVN%C3%9D+STAGE%3A+Ofici%C3%A1lne+ukon%C4%8Denie+summitu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Flearning-development-summit-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Lucie Neumanova

Spoluzakladateľka a CEO platformy Femme Palette

Klara Holikova

Spoluzakladateľka a COO Femme Palette

Lukas Okal

Territory Channel Manager pre Microsoft Slovakia

Vladimír Hambálek

Psychoterapeut, rodinný mediátor, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania

Sabína Janáková

Špecialista pre strategické zmeny a Master product owner pre oblasť Employee Experience v Poštovej banke a 365.bank

Margareta Starka

Spoluzakladateľka BE-DNA, spoločnosti zameranej na tvorbu HR marketingu s presahom

Daniel Butora

Tréner, kouč, člen správnej rady Teach for Slovakia a Narnia, manažér škôl C.S.Lewisa


Lenka Kurilová

Špecialistka vzdelávania v Západoslovenskej energetike

Katarína Mareková

Vedúca Tímu vzdelávania a rozvoja v Západoslovenskej energetike

Erika Hudecová

Lektorka tréningov pre kariérnych poradcov, zakladateľka spoločnosti Kariérny poradca s.r.o.

Vladimír Bahna

Sociálny antropológ, vedecký pracovník na Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Anna Podlesná

CSR manažérka v spoločnosti Profesia

Jacek Skrzypczynski

Best trainer by Profit / Forbes, leadership and team expert

Michal Domonkos

moderátor, režisér slovenského znenia, dabingový herec

Jan Gregor

Zakladateľ a CEO firmy ableneo zameranej na zmenu spôsobu, akým sa realizujú zmeny a inovácie v organizáciách

Martina Gallovičová

Odborníčka na Solution Focused prístup v rámci kreovania rastu a obsahu vzdelávania v Pixel Federation

Jana Olexová

Spolumajiteľka spoločnosti TIMAN s.r.o., autorka prístupu vedenia tréningov Heart To Organizations

Maria Kalčok Babušová

Špecialistka na vzdelávanie v dm drogerie markt

MIchal Machala

Spoluzakladateľ spoločnosti Unition, s.r.o., intermin manažér a IT konzultant

Jan Dolejš

Expert a lektor digitálnych zručností

Zuzana Laurincová

Program dizajn manažérka v Teach for Slovakia

Erika Falťanová

Viceprezidentka Slovenskej pobočky ICF

Michal Révay

Preventista, intervent zamestnaneckých vzťahov a lektor

Zuzana Semanová

Riaditeľka rodinného historického Hotela Lomnica

Aleš Bednařík

Školiteľ, psychológ, spisovateľ a happytarián

Dávid Vrtaňa

Zakladateľ organizácie Mladý podnikavec

Oľga Koklesová

Podnikateľka, lektorka systemických konštelácií a business mentorka

Silvia Sórádová

Fyzioterapeutka, pedagogička pre telesne a zdravotne postihnutých a zakladateľka Vertebrálie

Dusan Matuska

Podnikateľ, lektor a konzultant v oblasti Bitcoinu

Tomáš Langer

Šéfredaktor časopisu Firemní vzdělávání a expert Európskej platformy EPALE

Igor Berta

Špecialista na odhaľovanie podvodov a zabezpečovanie výnosov v spoločnosti Orange

Ondrej Kubovic

Špecialista pre digitálnu bezpečnosť v spoločnosti ESET

Angelika Fogášová

Koordinátorka vzdelávacích programov zameraných na budovanie digitálnych zručností v Accenture

Alena Kanabova

Senior manažérka v Accenture

Karol Herian

Špecialista na uvoľňovanie “zamrznutých” zdrojov a potenciálu ľudí

Ivana Šoltésová

HR konzultantka v Poštovej banke

Alexander Birčák

Manažérsky kouč a školiteľ

Zora Inka Grohoľová

Prezidentka ICF Slovak Charter Chapter

Dagmar Polievková

Arte PCIC koučka a kariérna mentorka 50+

Veronika Lukáčová

Trénerka, koučka a HR konzultantka z Mysliteľne

Miriama Slažáková

Head of HR Region Europe v spoločnosti Schnellecke Logistics

Renáta Taligová

Lektorka a motivátorka v oblasti osobnostného a kariérneho rastu

Zuzana Čmelíková

Spoluzakladateľka portálu reziliencia.sk

Peter Andrisin

Expert na legálnu optimalizáciu

Dalibor Bednařík

Kouč roka 2019, oficiálny ICF mentor koučov a autor ICF výcviku koučov

Zuzana Zamborská

Stratég v oblasti marketingu, sales a HR

Katarína Kovalčíková

Lektorka Roka 2019, Európska majsterka v rečnení, spolumajiteľka StepChange, autorka rečníckeho tréningu SpeakUP

Benita Stafford-Smith

The founding President of the ICF Oman Chapter

Maria Bielikova

Riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií

The event is over

Hosted by

Learning & Development Awards

Anketa Learning & Development Awards zvyšuje povedomie o pozitívnom prínose Learning & Development profesionálov pre vzdelávanie dospelých.

Share on