Skip to content

Kongres “Zmiana edukacji”

Calendar icon to
User icon 1614 people attended

Proudly supported by

Schedule

· Stage
OTWARCIE
2021-04-15T10:00:00Z 2021-04-15T10:30:00Z Europe/Warsaw OTWARCIE https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Prelekcja: “Specjalista, odkrywca, towarzysz, przywódca, psycholog, przyjaciel Ile ról kryje zawód nauczyciela współczesnego i sprzed kilku dekad?"
Jarosław Szulski - nauczyciel, wychowawca, przedsiębiorca manager, pisarz. Autor książki „Nauczyciel z Polski"
2021-04-15T10:30:00Z 2021-04-15T11:30:00Z Europe/Warsaw Prelekcja%3A+++%E2%80%9CSpecjalista%2C+odkrywca%2C+towarzysz%2C+przyw%C3%B3dca%2C+psycholog%2C+przyjaciel+Ile+r%C3%B3l+kryje+zaw%C3%B3d+nauczyciela+wsp%C3%B3%C5%82czesnego+i+sprzed+kilku+dekad%3F%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Debata: “Zmieniacze edukacji. Nauczyciele, rodzice i uczniowie biorą sprawy w swoje ręce.”
Prowadząca: Justyna Suchecka - dziennikarka TVN; Uczestnicy: Anna Dęboń, Robert Strzała, Łukasz Korzeniowski, Marzena Żylińska, Agnieszka Jankowiak-Maik
2021-04-15T11:40:00Z 2021-04-15T12:40:00Z Europe/Warsaw Debata%3A+%E2%80%9CZmieniacze+edukacji.+Nauczyciele%2C+rodzice+i+uczniowie+bior%C4%85+sprawy+w+swoje+r%C4%99ce.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Debata: "Trudny powrót! Na czym się skupić po powrocie do nauki stacjonarnej? Na nadrabianiu zaległości? Czy na socjalizacji? Jak pogodzić oba obszary.”
Prowadzący: Przemysław Staroń - Nauczyciel Roku 2018; Uczestnicy: Ewa Radanowicz, Krzysztof Sarzała, dr Tomasz Tokarz
2021-04-15T13:10:00Z 2021-04-15T14:10:00Z Europe/Warsaw Debata%3A++%22Trudny+powr%C3%B3t%21+Na+czym+si%C4%99+skupi%C4%87+po+powrocie+do+nauki+stacjonarnej%3F+Na+nadrabianiu+zaleg%C5%82o%C5%9Bci%3F+Czy+na+socjalizacji%3F+Jak+pogodzi%C4%87+oba+obszary.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykład: “Estonian edu system – sunny days and black clouds on the horizon.”
Toomas Mitt - Dyrektor Szkoły w Tostamaa w Estonii
2021-04-15T14:20:00Z 2021-04-15T15:20:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%E2%80%9CEstonian+edu+system+%E2%80%93+sunny+days+and+black+clouds+on+the+horizon.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Lekcja z Finlandii czyli przepis na edukację."
Jakub Adamczewski - pedagog i psycholog edukacji, nauczyciel w Irlandii Północnej i Finlandii w latach 2016-2017
2021-04-16T09:00:00Z 2021-04-16T10:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Lekcja+z+Finlandii+czyli+przepis+na+edukacj%C4%99.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Wsparcie ósmoklasistów i maturzystów przed walką egzaminacyjną."
dr Tomasz Tokarz - nauczyciel, mediator, coach, wykładowca akademicki
2021-04-16T09:00:00Z 2021-04-16T10:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Wsparcie+%C3%B3smoklasist%C3%B3w+i+maturzyst%C3%B3w+przed+walk%C4%85+egzaminacyjn%C4%85.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Biologia - świat dookoła nas. Dlaczego umiejętność rozróżniania grzybów i drzew jest ważniejsza od znajomości budowy pantofelka."
Marta Jermaczek-Sitak - biolożka i ekolożka
2021-04-16T09:00:00Z 2021-04-16T10:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Biologia+-+%C5%9Bwiat+dooko%C5%82a+nas.+Dlaczego+umiej%C4%99tno%C5%9B%C4%87+rozr%C3%B3%C5%BCniania+grzyb%C3%B3w+i+drzew+jest+wa%C5%BCniejsza+od+znajomo%C5%9Bci+budowy+pantofelka.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Język polski – opowieść o orłach i sokołach. Jak uczę dzieci i nastolatki mieć własne zdanie i nie bać się go wypowiadać."
Łukasz Knap - Fundacja Wolna Szkoła i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
2021-04-16T11:00:00Z 2021-04-16T12:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22J%C4%99zyk+polski+%E2%80%93+opowie%C5%9B%C4%87+o+or%C5%82ach+i+soko%C5%82ach.+Jak+ucz%C4%99+dzieci+i+nastolatki+mie%C4%87+w%C5%82asne+zdanie+i+nie+ba%C4%87+si%C4%99+go+wypowiada%C4%87.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Wychowanie fizyczne w dobie postępu cywilizacyjnego i zagrożenia epidemiologicznego."
dr Adam Kozubal - Uniwersytet Rzeszowski; dr Agata Nodżak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2021-04-16T11:00:00Z 2021-04-16T12:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Wychowanie+fizyczne+w+dobie+post%C4%99pu+cywilizacyjnego+i+zagro%C5%BCenia+epidemiologicznego.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Dobre praktyki japońskiej szkoły."
Ryotaro Sakamoto - właściciel Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego i lektor
2021-04-16T11:00:00Z 2021-04-16T12:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Dobre+praktyki+japo%C5%84skiej+szko%C5%82y.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Matematyka – najważniejsze jest rozumienie. Jak uczyć rozumieć."
Anna Szulc - nauczycielka matematyki, wychowawczyni w Liceum w Zduńskiej Woli. Mediatorka społeczna, tutorka. Autorka książki "Nowa Szkoła"
2021-04-16T13:00:00Z 2021-04-16T14:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Matematyka+%E2%80%93+najwa%C5%BCniejsze+jest+rozumienie.+Jak+uczy%C4%87+rozumie%C4%87.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Cybersecurity and coding. Israel case study 2021."
Host: Betty Kulbak-Aharon, partnerships and marketing VP, Cyber Education Center.
2021-04-16T13:00:00Z 2021-04-16T14:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Cybersecurity+and+coding.+Israel+case+study+2021.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Jak odzyskać uczniów utraconych podczas pandemii. Jak się nimi zaopiekować i pomóc im wrócić na szkolne tory i nadgonić stracony czas."
Krzysztof Sarzała - pedagog, obecnie koordynator Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku
2021-04-16T13:00:00Z 2021-04-16T14:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Jak+odzyska%C4%87+uczni%C3%B3w+utraconych+podczas+pandemii.+Jak+si%C4%99+nimi+zaopiekowa%C4%87+i+pom%C3%B3c+im+wr%C3%B3ci%C4%87+na+szkolne+tory+i+nadgoni%C4%87+stracony+czas.%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fkongres-zmiana-edukacji Hosted virtually on Hopin (link in the description)

The event is over

Fundacja Zaawansowanych Technologii - Organizator Programu E(x)plory

Booths

Wrocławski Park Technologiczny

Gospodarz Kongresu "Zmiana Edukacji"

Pro Mathematica

Gospodarz Kongresu "Zmiana Edukacji"

Zmiana edukacji

Rozmawiamy o edukacji, szkole i zmianach.

Konkurs Explory

Wspieramy młode talenty

Szkolne Festiwale Explory

Zorganizuj Szkolny Festiwal Explory w swojej szkole