Skip to content

İstanbul Mimarlık Festivali 2020 Devam Ediyor

Calendar icon to
User icon 1411 people attended

Proudly Supported By

Schedule

· Stage
Okullarda Değişen Ne?
Pınar Gökbayrak, Ali Eray, Burçin Yıldırım Moderatör: Ozan Avcı
2020-12-08T13:00:00Z 2020-12-08T15:00:00Z Europe/Istanbul Okullarda+De%C4%9Fi%C5%9Fen+Ne%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Sara Kültür Merkezi - Sürdürülebilir Mimarinin İtici Gücü Olarak Ahşap
Oskar Norelius, Robert Schmitz
2020-12-08T15:00:00Z 2020-12-08T17:00:00Z Europe/Istanbul Sara+K%C3%BClt%C3%BCr+Merkezi+-+++S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir+Mimarinin+%C4%B0tici+G%C3%BCc%C3%BC+Olarak+Ah%C5%9Fap https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
docomomo_tr kayıtta: yakın geçmişi korumak
2020-12-08T18:00:00Z 2020-12-08T20:00:00Z Europe/Istanbul docomomo_tr+kay%C4%B1tta%3A+yak%C4%B1n+ge%C3%A7mi%C5%9Fi+korumak https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Güneyden Kuzeye Suyun İzinde Bisiklet Sürüşü(Yarımburgaz, Sazlıdere, Sazlıbosna)
Merve Akdağ Öner, Engin Aktürk
2020-12-09T10:30:00Z 2020-12-09T17:00:00Z Europe/Istanbul G%C3%BCneyden+Kuzeye+Suyun+%C4%B0zinde+Bisiklet+S%C3%BCr%C3%BC%C5%9F%C3%BC%28Yar%C4%B1mburgaz%2C+Sazl%C4%B1dere%2C+Sazl%C4%B1bosna%29 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Kampüs Mikrofon 03
2020-12-09T11:00:00Z 2020-12-09T12:00:00Z Europe/Istanbul Kamp%C3%BCs+Mikrofon+03 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Gelecek Arşivi I Gündelik Yaşam Belleği Atölye Sunumu
Ece Doğan, Öznur Aktaş, Sümeyye Reyyan Çulcu
2020-12-09T16:00:00Z 2020-12-09T17:00:00Z Europe/Istanbul Gelecek+Ar%C5%9Fivi+I+G%C3%BCndelik+Ya%C5%9Fam+Belle%C4%9Fi+At%C3%B6lye+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Yarın İçin Salgın Günlerini İzlemek
ODTÜ Studio V Öğrenci Topluluğu
2020-12-09T16:00:00Z 2020-12-09T17:00:00Z Europe/Istanbul Yar%C4%B1n+%C4%B0%C3%A7in+Salg%C4%B1n+G%C3%BCnlerini+%C4%B0zlemek https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Güneyden Kuzeye Suyun İzinde Bisiklet Sürüşü (Yarımburgaz, Sazlıdere, Sazlıbosna)
Güneyden Kuzeye Suyun İzinde Bisiklet Sürüşü (Yarımburgaz, Sazlıdere, Sazlıbosna)
2020-12-09T16:45:00Z 2020-12-09T17:45:00Z Europe/Istanbul G%C3%BCneyden+Kuzeye+Suyun+%C4%B0zinde+Bisiklet+S%C3%BCr%C3%BC%C5%9F%C3%BC+%28Yar%C4%B1mburgaz%2C+Sazl%C4%B1dere%2C+Sazl%C4%B1bosna%29 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
”Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu
Abdi Güzer, Nevzat Sayın, Melike Altınışık, Semra Uygur, Ömer Selçuk Baz, Moderatör: Neslihan Şık
2020-12-09T18:00:00Z 2020-12-09T20:00:00Z Europe/Istanbul %E2%80%9DParadigma+Kaymas%C4%B1%E2%80%9Dna+%28da%29+Kar%C5%9F%C4%B1+bir+Mimarl%C4%B1k+Okulu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Mimarlık ve Sinema “35 mm Mekan: Kesmeler, Kopuşlar, Kaymalar
Havva Alkan Bala, Asu Beşgen, Yeşim Ustaoğlu Moderatör: Işıl Baysan Serim
2020-12-09T20:00:00Z 2020-12-09T23:59:00Z Europe/Istanbul Mimarl%C4%B1k+ve+Sinema+%E2%80%9C35+mm+Mekan%3A+Kesmeler%2C+Kopu%C5%9Flar%2C+Kaymalar https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
HOP’u HOP diye nasıl kurarız?
Beyza Gürdoğan, Ege Sevinçli
2020-12-10T11:00:00Z 2020-12-10T12:00:00Z Europe/Istanbul HOP%E2%80%99u+HOP+diye+nas%C4%B1l+kurar%C4%B1z%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Rum Yetimhanesi
Korhan Gümüş, Koray Aydın, Apostolos Poridis
2020-12-10T13:00:00Z 2020-12-10T15:00:00Z Europe/Istanbul Rum+Yetimhanesi https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
VELUX Canlı Oturumu
‘Neden Çatı Penceresi?: Çatı Penceresi Nedir? Çatı pencereleri, sağlıklı iç mekan üretme kaygımızda bize yardımcı olabilir mi?
2020-12-10T14:00:00Z 2020-12-10T15:30:00Z Europe/Istanbul VELUX+Canl%C4%B1+Oturumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Uyumlar, Çatışmalar, Kavrayışlar Arasında Meydan Sunumu
ülin Görgülü, Ebru Erdönmez, Ervin Garip, Yeşim Hatırlı, Cemil Akçay, Serhat Ulubay (Raportör)
2020-12-10T15:00:00Z 2020-12-10T16:00:00Z Europe/Istanbul Uyumlar%2C+%C3%87at%C4%B1%C5%9Fmalar%2C+Kavray%C4%B1%C5%9Flar+Aras%C4%B1nda+Meydan+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Muhayyel Kentler Atlası Atölyesi Sunumu
Ayşe Eda Adıgüzel, Ahmet Bender Uğurlu, Serim Aygen Kiştin
2020-12-10T15:00:00Z 2020-12-10T16:00:00Z Europe/Istanbul Muhayyel+Kentler+Atlas%C4%B1+At%C3%B6lyesi+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
”Günlük Hayat Dedektifleri Bürosu Kentsel Araştırma Pratiği” Atölye Sunumu
2020-12-10T15:00:00Z 2020-12-10T16:00:00Z Europe/Istanbul %E2%80%9DG%C3%BCnl%C3%BCk+Hayat+Dedektifleri+B%C3%BCrosu+Kentsel+Ara%C5%9Ft%C4%B1rma+Prati%C4%9Fi%E2%80%9D+At%C3%B6lye+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Mesafeli/siz Uçur/tma Sunumu
Xlab Topluluğu
2020-12-10T16:00:00Z 2020-12-10T17:00:00Z Europe/Istanbul Mesafeli%2Fsiz+U%C3%A7ur%2Ftma+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Tarihsel İzler ve Sanal Kentler: İstanbul Senaryoları Sunumu
co-leXer: Duygu Yarımbaş, Merve Şahin, Merve Caşkurlu
2020-12-10T16:00:00Z 2020-12-10T17:00:00Z Europe/Istanbul Tarihsel+%C4%B0zler+ve+Sanal+Kentler%3A+%C4%B0stanbul+Senaryolar%C4%B1+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Cin Ali Çocuk Bahçesinde
2020-12-10T16:00:00Z 2020-12-10T17:00:00Z Europe/Istanbul Cin+Ali+%C3%87ocuk+Bah%C3%A7esinde https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
LOCKdown// Karantina Sunumu
Nagehan Açımuz İşbakan, Hülya Turgut, Sena Serdaroğlu
2020-12-10T17:00:00Z 2020-12-10T18:00:00Z Europe/Istanbul LOCKdown%2F%2F+Karantina+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Küçük Ölçekte Mekânsal Keşifler Sunumu
Studio Niche: Ahmet Can Karakadılar, Behice Özer, Ekin Ünal, M. Najdat Yawer, Müge Beyazıt, Simla Şanlı
2020-12-10T17:00:00Z 2020-12-10T18:00:00Z Europe/Istanbul K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+%C3%96l%C3%A7ekte+Mek%C3%A2nsal+Ke%C5%9Fifler+Sunumu https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Şişecam Canlı Oturumu, Referans Projeler 2021 Kitap Lansmanı
2020-12-10T17:00:00Z 2020-12-10T18:00:00Z Europe/Istanbul %C5%9Ei%C5%9Fecam+Canl%C4%B1+Oturumu%2C+Referans+Projeler+2021+Kitap+Lansman%C4%B1 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Deklarasyonların Ötesinde: Yeni bir Düşük Karbon Mimarisi Anlayışına Doğru
Peter Clegg
2020-12-10T18:00:00Z 2020-12-10T20:30:00Z Europe/Istanbul Deklarasyonlar%C4%B1n+%C3%96tesinde%3A+Yeni+bir+D%C3%BC%C5%9F%C3%BCk+Karbon+Mimarisi+Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1na+Do%C4%9Fru https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Kendisibir Felsefe ve Sanat Atölyesi
Çağla Gülses
2020-12-11T10:00:00Z 2020-12-11T11:59:00Z Europe/Istanbul Kendisibir+Felsefe+ve+Sanat+At%C3%B6lyesi https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fistanbul-mimarlik-festivali-2020-devam-ediyor Hosted virtually on Hopin (link in the description)

The event is over

Hosted by

Test

Test

Booths

VitrA

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

İPA (İstanbul Planlama Ajansı)

Yerel demokrasi için yeni bir başlangıç.

Nippon Paint

Nippon Paint, bu kapının ardında hayallerinizi sunuyor.

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İyi Bir Yaşam Herkesin Hakkı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ

Türkiye’nin Bağlayıcı Gücü

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

From the homeland of natural stones

PETRA The Flooring Co.

Sağlıklı Zeminlerde Mutlu Adımlar

Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.

Building Miracles

Şişecam

Cam Çözüm Ortağınız

VELUX Çatı Pencereleri

Hayatınıza ışık katın

VEMUS ELEKTRONİK

Elektronikte Kilit Teknolojiler

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Türkiye’nin lider gazbeton üreticisi

Hrant Dink Vakfı

KarDes: Çokültürlü Hafıza Turları Rehberi

MUBI

İtinayla film seçeriz.

The Circle

Mimari odaklı bir kültür, sanat, araştırma ve üretim platformudur.

Avci Architects

London | Istanbul | Ljubljana

yapi.com.tr

Yapı Sektörünün Güncel Bilgi Kaynağı ve Bağımsız Haber Portalı

mimarizm.com

mimarizm.com: Mimarlık ve Tasarım Dünyasının Buluşma Noktası

Arredamento Mimarlık

Tasarım Kültürü Dergisi

YAPI KATALOĞU

Nitelikli Mekan Yaratma Platformu

bi_özet

Sektörel Gündemin Özeti

Betonart

Odağına Betonu Alan Mimarlık ve Tasarım Dergisi