Skip to content

לנווט בזירה החברתית: השקת ארגז כלים להשתתפות אזרחית

Calendar icon to
User icon 436 people attended

שותפים

תכנית הארוע

· נטוורקינג
כניסה וקבלת פנים
2021-02-09T09:45:00Z 2021-02-09T10:15:00Z Asia/Jerusalem %D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94+%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· במה מרכזית
ברכות
גב' יודי יובל רקנאטי- מייסדת ויו"ר קרן גנדיר וגב' רונית בר- מנכ"לית המועצה הישראלית להתנדבות
גב' יודי יובל רקנאטי
2021-02-09T10:15:00Z 2021-02-09T10:25:00Z Asia/Jerusalem %D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· במה מרכזית
השקת ארגז הכלים
ד"ר נעמה מירן- מנכלי"ת קרן גנדיר וגב' אפרת רוזן-זקן- מנהלת תחום צעירים/ות המועצה הישראלית להתנדבות
אפרת רוזן- זקן ד"ר נעמה מירן
2021-02-09T10:25:00Z 2021-02-09T10:35:00Z Asia/Jerusalem %D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%AA+%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%96+%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· במה מרכזית
זה סימן שאתה צעיר - אתגרים והזדמנויות בעולם משתנה
ד"ר נעה לביא- ראשת המסלול לתקשורת ומדיה והתוכנית ללימודי צעירים במכללה האקדמית תל אביב יפו
ד"ר נועה לביא
2021-02-09T10:35:00Z 2021-02-09T11:05:00Z Asia/Jerusalem %D7%96%D7%94+%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F+%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%94+%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8+-+%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· במה מרכזית
המדריכה למהפכה
רחל עזריה- פועלת מנוסה של מאבקים חברתיים,לוחמת עטורת צלשי"ם וגם צלקות, תסביר בהרצאתה למה שינוי חברתי הינו בר השגה
גב' רחל עזריה
2021-02-09T11:05:00Z 2021-02-09T11:35:00Z Asia/Jerusalem %D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· ללמוד מהשטח
ללמוד מהשטח
2021-02-09T11:35:00Z 2021-02-09T12:05:00Z Asia/Jerusalem %D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93+%D7%9E%D7%94%D7%A9%D7%98%D7%97 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· נטוורקינג
מינגלינג
2021-02-09T12:05:00Z 2021-02-09T12:15:00Z Asia/Jerusalem %D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· זירות
הרצאות לפי זירות-סבב ראשון
פודקאסט ככלי לשינוי חברתי/התנדבות והשתתפות אזרחית/מהניצוץ הפרטי לעשיה חברתית/הזירה הפוליטית/ניהול קהילה דגיטלית כמנוע לשינוי/צרכנות חברתית
בר אומנסקי תמר גור עילם לשם מאיה קוסובר עדי טל כהן נעמה גולדברג ליאורה ארנון Benny Shchory
2021-02-09T12:15:00Z 2021-02-09T12:45:00Z Asia/Jerusalem %D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A4%D7%99+%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%91%D7%91+%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· זירות
הרצאות לפי זירות- סבב שני
פודקאסט ככלי לשינוי חברתי/התנדבות והשתתפות אזרחית/מהניצוץ הפרטי לעשיה חברתית/הזירה הפוליטית/ניהול קהילה דגיטלית כמנוע לשינוי/צרכנות חברתית
בר אומנסקי תמר גור עילם לשם מאיה קוסובר עדי טל כהן נעמה גולדברג ליאורה ארנון Benny Shchory
2021-02-09T12:45:00Z 2021-02-09T13:15:00Z Asia/Jerusalem %D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A4%D7%99+%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-+%D7%A1%D7%91%D7%91+%D7%A9%D7%A0%D7%99 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· במה מרכזית
סיום
2021-02-09T13:15:00Z 2021-02-09T13:16:00Z Asia/Jerusalem %D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fimpacttoolbox Hosted virtually on Hopin (link in the description)

דוברים

תמר גור

מרצה בארגון מקדמיה:על הקשר (החשוב)שבין מעורבות חברתית לבין פיתוח אישי- מקצועי

מאיה קוסובר

:פודקאסט ככלי לשינוי חברתימגישה ועורכת פודקסטים, כאן, תאגיד השידור הישראלי

בר אומנסקי

יועצת עסקית, מרצה ומנהלת קהילות:ניהול קהילה דיגיטלית בעולם החדש כמנוע להשפעה חברתית

עדי טל כהן

מנהלת מחלקת ההכשרות וקהילה של ישראל חופשית:אקטיביזם- מהניצוץ הפרטי לעשיה חברתית

עילם לשם

מנהל תשתית אזרחית תנועה ישראלית, זירה פוליטית- איך לגרום לנבחרי הציבור לעבוד

גב' רונית בר

מנכלי"ת המועצה הישראלית להתנדבות

אפרת רוזן- זקן

מנהלת תחום צעירים/ות המועצה הישראלית להתנדבות

גב' יודי יובל רקנאטי

מייסדת ויו"ר קרן גנדיר

גב' רחל עזריה

פועלת מנוסה של מאבקים חברתיים,ח"כ וסר"ע ירושלים לשעבר

ד"ר נעמה מירן

מנכלי"ת קרן גנדיר

ד"ר נועה לביא

ראש המחלקת ללימודי צעירים באקדמית תל אביב יפו

נעמה גולדברג

מנכלי"ת ומייסדת לא עומדות מנגד- המסייעת לנשים במעגל הזנות. דוקטורנטית למגדר וחוקרת זנות: סיפורן של הנשים השקופות

Benny Shchory

מפתח ומייסד חברת "עת לדעת", עובד סוציאלי קהילתי, מרצה ואיש משפחה:צרכנות חברתית

ליאורה ארנון

מנהלת תחום חדשנות, פיתוח ידע, הערכה ומדידה במועצה הישראלית להתנדבות מנהלת מקצועית של ארגז הכלים:התנדבות והשתתפות אזרחית

The event is over

מארגנים

Merachok.com - מרחוק

'Merachok' ('From a far' in Hebrew) enables organizations to maintain a business routine, continue to cultivate networking and move into the world of hybrid workspaces by using different event-hosting platforms. מרחוק- אסטרטגיה, ליווי, ייעוץ, הפקה ותוכן אונליין

Share on

ללמוד מהשטח

ארגז הכלים

ארגז כלים להשתתפות אזרחית

זה סימן שאתה צעיר: מצגת ההרצאה של ד"ר נועה לביא

Zנקודות המרכזיות של טרמינולוגיית הדורות ומתמקדת בדור

המדריכה למהפכה/רחל עזריה

איך לעשות שינוי חברתי שמצליח

הרשת- באר שבע

מוזמנים לשמוע על רשת צעירים, פעילותה והמיזמים שהיא מפעילה

ישראל חופשית- עושים אקטיביזם מקצועני

בואו להכיר את "תשתית"- בית הספר לאקטיביזם

פרויקט אדם לאדם אדם

א.א.א מעניקה שיחות בהתנדבות לתמיכה ופיתוח אישי

קוביית רוטשילד

מרכז הדרכה, הכשרה וליווי למעורבות ויזמות חברתית

"עמותת "רסיסים

פרויקט "רסיסים" מבקש לתת מרחב לשיתוף חוויות קרב וליצירת שינוי חברתי ביחס להשפעות הלחימה והקרב

עצמאות עם משמעות

חיבור בין דורי ייחודי

קהילת צאל"ה

צעירים אקטיביסטים למען הקהילה

הנבחרת החברתית של הפלטפורמה רחובות

צעירים יוזמים פרוייקטים חברתיים לצעירים

צעירות בראש

איך מייצרים מוטיבציה לעשייה אקטיביסטית בקרב צעירות במצבי סיכון והדרה

הדירקטורים החדשים

לא מקבלים החלטות עלינו בלעדינו- שילוב צעירים בדירקטוריון במגזר החברתי

נגב תשעשרה

קהילת עסקים מרחבית נגב מרקט ומיזם תו הנגב