Skip to content

Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Calendar icon to
User icon 511 people attended

Proudly Supported By

Schedule

· Sessions
Inledning och välkomna, Karin Sundby Klimatriksdagen samt Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet
Jakob Lagercrantz Karin Sundby
2020-03-30T10:30:00Z 2020-03-30T10:35:00Z Europe/Stockholm Inledning+och+v%C3%A4lkomna%2C+Karin+Sundby+Klimatriksdagen+samt+Jakob+Lagercrantz%2C+2030-sekretariatet https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Mobilitet - kvinnor visar vägen
Dr Christian Dymén
2020-03-30T10:40:00Z 2020-03-30T10:45:00Z Europe/Stockholm Mobilitet+-+kvinnor+visar+v%C3%A4gen https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Kollektivtrafik - fördubbling av resandet till 2030
Helena Leufstadius
2020-03-30T10:45:00Z 2020-03-30T10:50:00Z Europe/Stockholm Kollektivtrafik+-+f%C3%B6rdubbling+av+resandet+till+2030 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Järnväg - överföring av passagerare och gods till järnväg
Pär Helgesson
2020-03-30T10:50:00Z 2020-03-30T10:55:00Z Europe/Stockholm J%C3%A4rnv%C3%A4g+-+%C3%B6verf%C3%B6ring+av+passagerare+och+gods+till+j%C3%A4rnv%C3%A4g https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Paneldiskussion Mobilitet-Kollektivtrafik-Järnväg
Dr Christian Dymén Pär Helgesson Helena Leufstadius Jakob Lagercrantz
2020-03-30T10:55:00Z 2020-03-30T11:05:00Z Europe/Stockholm Paneldiskussion+Mobilitet-Kollektivtrafik-J%C3%A4rnv%C3%A4g https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Flyg - kan flyget bli hållbart?
Jonas Åkerman
2020-03-30T11:05:00Z 2020-03-30T11:10:00Z Europe/Stockholm Flyg+-+kan+flyget+bli+h%C3%A5llbart%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Fordon - snabb teknikutveckling - räcker det?
Victoria Elmgren
2020-03-30T11:10:00Z 2020-03-30T11:15:00Z Europe/Stockholm Fordon+-+snabb+teknikutveckling+-+r%C3%A4cker+det%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Paneldiskussion Flyg-Fordon
Jonas Åkerman Victoria Elmgren Jakob Lagercrantz
2020-03-30T11:15:00Z 2020-03-30T11:25:00Z Europe/Stockholm Paneldiskussion+Flyg-Fordon https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Avslutning
Karin Sundby Jakob Lagercrantz
2020-03-30T11:25:00Z 2020-03-30T11:30:00Z Europe/Stockholm Avslutning https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fhur-nar-vi-en-fossilfri-transportsektor Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Jakob Lagercrantz

Moderator

Victoria Elmgren

BilSweden

Helena Leufstadius

Svensk Kollektivtrafik

Jonas Åkerman

KTH

Pär Helgesson

SJ

Dr Christian Dymén

Trivector

Karin Sundby

Medarrangör

The event is over

Hosted by

Jakob Lagercrantz