Skip to content

Gdynia E(x)plory Week

Calendar icon to

Proudly supported by

Schedule

· Expo
Wykład: "Opowieść jako produkt ewolucji biologicznej"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-25T08:00:00Z 2020-11-25T19:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%22Opowie%C5%9B%C4%87+jako+produkt+ewolucji+biologicznej%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat: "Zmienne cienie"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-25T08:00:00Z 2020-11-25T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat%3A+%22Zmienne+cienie%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat: "Robimy dzwonek-alarm"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-25T08:00:00Z 2020-11-25T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat%3A+%22Robimy+dzwonek-alarm%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat SmartLAB: "Hydrozagadki"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-25T08:00:00Z 2020-11-25T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat+SmartLAB%3A+%22Hydrozagadki%22+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA
2020-11-25T10:00:00Z 2020-11-25T10:30:00Z Europe/Warsaw UROCZYSTO%C5%9A%C4%86+OTWARCIA https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Debata: “Szkoła po pandemii. Nieodwracalne zmiany. Czy powrót szkoły w dawnym kształcie jest możliwy?”
XI Kongres E(x)plory
Justyna Suchecka Dorota Fiett Jedrzej  Witkowski Bartosz Bartoszewicz Oktawia Gorzenska
2020-11-25T10:30:00Z 2020-11-25T11:30:00Z Europe/Warsaw Debata%3A+%E2%80%9CSzko%C5%82a+po+pandemii.+Nieodwracalne+zmiany.+Czy+powr%C3%B3t+szko%C5%82y+w+dawnym+kszta%C5%82cie+jest+mo%C5%BCliwy%3F%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykład Gościa Specjalnego. "Najważniejsze niewidoczne dla oczu" kilka słów o relacjach w czasach pandemii". Przemek Staroń. Nauczyciel Roku 2018, Nominowany do Global Teacher Prize 2020.
XI Kongres E(x)plory
Przemek Staroń
2020-11-25T11:30:00Z 2020-11-25T12:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad+Go%C5%9Bcia+Specjalnego.+%22Najwa%C5%BCniejsze+niewidoczne+dla+oczu%22+kilka+s%C5%82%C3%B3w+o+relacjach+w+czasach+pandemii%22.+Przemek+Staro%C5%84.+Nauczyciel+Roku+2018%2C+Nominowany+do+Global+Teacher+Prize+2020. https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Sesja otwarta Konkursu Naukowego E(x)plory
Konkurs Naukowy E(x)plory
2020-11-25T12:00:00Z 2020-11-25T12:30:00Z Europe/Warsaw Sesja+otwarta+Konkursu+Naukowego+E%28x%29plory https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Jak prowadzić badania naukowe?"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Katarzyna Kołacz
2020-11-25T12:30:00Z 2020-11-25T14:00:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Jak+prowadzi%C4%87+badania+naukowe%3F%22+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium „Alternatywy dla oceniania. W jaki sposób, inny niż prace klasowe, kartkówki i odpytywanie, weryfikować rozwój i postęp uczniów.”
XI Kongres E(x)plory
Anna Szulc
2020-11-25T12:30:00Z 2020-11-25T13:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium++%E2%80%9EAlternatywy+dla+oceniania.+W+jaki+spos%C3%B3b%2C+inny+ni%C5%BC+prace+klasowe%2C+kartk%C3%B3wki+i+odpytywanie%2C+weryfikowa%C4%87+rozw%C3%B3j+i+post%C4%99p+uczni%C3%B3w.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: „Źródła problemów szkolnych dziecka. Jak je diagnozować? Jak z nimi pracować.”
XI Kongres E(x)plory
Katarzyna Mitschke
2020-11-25T12:30:00Z 2020-11-25T13:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9E%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a+problem%C3%B3w+szkolnych+dziecka.+Jak+je+diagnozowa%C4%87%3F+Jak+z+nimi+pracowa%C4%87.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: „Mission impossible, czyli jak w czasach pandemii realizować przedmiot doradztwo zawodowe?”
XI Kongres E(x)plory
Renata Dankowska
2020-11-25T12:30:00Z 2020-11-25T13:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9EMission+impossible%2C+czyli+jak+w+czasach+pandemii+realizowa%C4%87+przedmiot+doradztwo+zawodowe%3F%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Pracownia przyrodnicza w dobie internetu (na przykładzie fizyki)"
XI Kongres E(x)plory
Lech Mankiewicz
2020-11-25T13:40:00Z 2020-11-25T14:40:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Pracownia+przyrodnicza+w+dobie+internetu+%28na+przyk%C5%82adzie+fizyki%29%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: „Dlaczego lekcja na odległość nie może wyglądać tak samo jak tradycyjna, szkolna lekcja. W jaki sposób przekazywać wiadomości za pośrednictwem narzędzi on-line, aby budziły zainteresowanie i uwagę uczniów.”
XI Kongres E(x)plory
Zyta Czechowska Jolanta Majkowska
2020-11-25T13:40:00Z 2020-11-25T14:40:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9EDlaczego+lekcja+na+odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87+nie+mo%C5%BCe+wygl%C4%85da%C4%87+tak+samo+jak+tradycyjna%2C+szkolna+lekcja.+W+jaki+spos%C3%B3b+przekazywa%C4%87+wiadomo%C5%9Bci+za+po%C5%9Brednictwem+narz%C4%99dzi+on-line%2C+aby+budzi%C5%82y+zainteresowanie+i+uwag%C4%99+uczni%C3%B3w.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: „Szkoła w świecie VUCA. Jak uczyć, żeby przygotować do życia w świecie którego nie znamy.”
XI Kongres E(x)plory
Oktawia Gorzenska
2020-11-25T13:40:00Z 2020-11-25T14:40:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9ESzko%C5%82a+w+%C5%9Bwiecie+VUCA.+Jak+uczy%C4%87%2C+%C5%BCeby+przygotowa%C4%87+do+%C5%BCycia+w+%C5%9Bwiecie+kt%C3%B3rego+nie+znamy.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Jak skutecznie prezentować projekt naukowy"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Piotr Lazarek Anna Skierska
2020-11-25T14:00:00Z 2020-11-25T15:30:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Jak+skutecznie+prezentowa%C4%87+projekt+naukowy%22+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Justyna Suchecka Rozmowa z Piotrem Lazarkiem
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-25T17:00:00Z 2020-11-25T18:00:00Z Europe/Warsaw Justyna+Suchecka+Rozmowa+z+Piotrem+Lazarkiem https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykład naukowy dnia "Next Generation Antibiotics" prof. ADA YONATH
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-25T18:00:00Z 2020-11-25T19:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad+naukowy+dnia+%22Next+Generation+Antibiotics%22+prof.+ADA+YONATH https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat: "Zrób sam lampkę"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T08:00:00Z 2020-11-26T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat%3A+%22Zr%C3%B3b+sam+lampk%C4%99%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Wykład: "Jak patrzeć aby zobaczyć"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T08:00:00Z 2020-11-26T19:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%22Jak+patrze%C4%87+aby+zobaczy%C4%87%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat SmartLAB: "Elektryzujące eksperymenty"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T08:00:00Z 2020-11-26T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat+SmartLAB%3A+%22Elektryzuj%C4%85ce+eksperymenty%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Grupa LOTOS "Jak to działa? Poznaj pracę rafinerii i sposób przerobu ropy naftowej"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T08:00:00Z 2020-11-26T19:00:00Z Europe/Warsaw Grupa+LOTOS+%22Jak+to+dzia%C5%82a%3F+Poznaj+prac%C4%99+rafinerii+i+spos%C3%B3b+przerobu+ropy+naftowej%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykład: „Relacja - najważniejsza wartość w kontakcie nauczyciela z uczniami. Jak ją budować? Na czym ona polega i dlaczego jest taka ważna?”
XI Kongres E(x)plory
Ewa Radanowicz
2020-11-26T09:00:00Z 2020-11-26T10:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%E2%80%9ERelacja+-+najwa%C5%BCniejsza+warto%C5%9B%C4%87+w+kontakcie+nauczyciela+z+uczniami.+Jak+j%C4%85+budowa%C4%87%3F+Na+czym+ona+polega+i+dlaczego+jest+taka+wa%C5%BCna%3F%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Konkurs Naukowy E(x)plory - ocena projektów
Konkurs Naukowy E(x)plory
2020-11-26T09:00:00Z 2020-11-26T13:30:00Z Europe/Warsaw Konkurs+Naukowy+E%28x%29plory+-+ocena+projekt%C3%B3w https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: „Edukacja hybrydowa.”
XI Kongres E(x)plory
Lech Mankiewicz
2020-11-26T10:10:00Z 2020-11-26T11:10:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9EEdukacja+hybrydowa.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: „Samosterowność ucznia. Dlaczego jest tak ważna dla harmonijnego i samodzielnego rozwoju. Jak nad nią pracować.”
XI Kongres E(x)plory
Danuta Sterna
2020-11-26T10:10:00Z 2020-11-26T11:10:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9ESamosterowno%C5%9B%C4%87+ucznia.+Dlaczego+jest+tak+wa%C5%BCna+dla+harmonijnego+i+samodzielnego+rozwoju.+Jak+nad+ni%C4%85+pracowa%C4%87.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: “Nauka w przyjaźni z technologią, czyli jak korzystać z zajęć edukacyjnych online jako alternatywy dla wycieczek terenowych na przykładzie CN EXPERYMENT.”
XI Kongres E(x)plory
Lilianna Gołaszewska Anna Alasińska
2020-11-26T10:10:00Z 2020-11-26T11:10:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%E2%80%9CNauka+w+przyja%C5%BAni+z+technologi%C4%85%2C+czyli+jak+korzysta%C4%87+z+zaj%C4%99%C4%87+edukacyjnych+online+jako+alternatywy+dla+wycieczek+terenowych+na+przyk%C5%82adzie+CN+EXPERYMENT.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Debata: „Edukacja na odległość. Czego się nauczyłem o sobie i o szkole podczas czterech miesięcy nauki na odległość. Doświadczenia uczniów i nauczycieli.”
XI Kongres E(x)plory
Marta Florkiewicz-Borkowska Jolanta Okuniewska Małgorzata Błażejewska-Koguciuk Zuza Ziajko Oskar Makowski Igor Bujnowski
2020-11-26T11:40:00Z 2020-11-26T12:40:00Z Europe/Warsaw Debata%3A+%E2%80%9EEdukacja+na+odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87.+Czego+si%C4%99+nauczy%C5%82em+o+sobie+i+o+szkole+podczas+czterech+miesi%C4%99cy+nauki+na+odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87.+Do%C5%9Bwiadczenia+uczni%C3%B3w+i+nauczycieli.%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Wykład: "Jak marketingowcy kreują potrzeby"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T14:00:00Z 2020-11-26T14:45:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%22Jak+marketingowcy+kreuj%C4%85+potrzeby%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Wykład "Co nasza reakcja na pandemię Koronawirusa mówi o poziomie naszej dojrzałości?"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T16:00:00Z 2020-11-26T16:45:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad+%22Co+nasza+reakcja+na+pandemi%C4%99+Koronawirusa+m%C3%B3wi+o+poziomie+naszej+dojrza%C5%82o%C5%9Bci%3F%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykład MARKA KAMIŃSKIEGO: "Power4Change – o podróżach, technologii i radzeniu sobie w nowej rzeczywistości"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T17:00:00Z 2020-11-26T18:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad+MARKA+KAMI%C5%83SKIEGO%3A+%22Power4Change+%E2%80%93+o+podr%C3%B3%C5%BCach%2C+technologii+i+radzeniu+sobie+w+nowej+rzeczywisto%C5%9Bci%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dyskusja: "Naukowiec-sportowiec" HUBERT HURKACZ i dr hab. inż Adam Sieradzki
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-26T18:00:00Z 2020-11-26T19:00:00Z Europe/Warsaw Dyskusja%3A+%22Naukowiec-sportowiec%22+HUBERT+HURKACZ+i+dr+hab.+in%C5%BC+Adam+Sieradzki https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat: "Prądnica czyli latarka bez baterii"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-27T08:00:00Z 2020-11-27T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat%3A++%22Pr%C4%85dnica+czyli+latarka+bez+baterii%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat: "Zatrzymać obraz"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Katarzyna Kołacz
2020-11-27T08:00:00Z 2020-11-27T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat%3A+%22Zatrzyma%C4%87+obraz%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Warsztat: "Papierowy Świat"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-27T08:00:00Z 2020-11-27T19:00:00Z Europe/Warsaw Warsztat%3A+%22Papierowy+%C5%9Awiat%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Expo
Wykład: "Transmutacja ze świata fantazji do świata nauki"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Marta Alicja Trzeciak
2020-11-27T08:00:00Z 2020-11-27T19:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%22Transmutacja+ze+%C5%9Bwiata+fantazji+do+%C5%9Bwiata+nauki%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium: "Kariera naukowa za granicą – możliwości, wyzwania i perspektywy"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Monika Zbytniewska
2020-11-27T13:00:00Z 2020-11-27T14:00:00Z Europe/Warsaw Webinarium%3A+%22Kariera+naukowa+za+granic%C4%85+%E2%80%93+mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%2C+wyzwania+i+perspektywy%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Wykład: "Nauka w raju - Antarktyka"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Mikołaj Golachowski
2020-11-27T14:00:00Z 2020-11-27T14:45:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad%3A+%22Nauka+w+raju+-+Antarktyka%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Webinarium "Młodzi wynalazcy, a ochrona własności intelektualnej"
Festiwal Naukowy E(x)plory
Magdalena Tagowska Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk
2020-11-27T15:00:00Z 2020-11-27T16:00:00Z Europe/Warsaw Webinarium+%22M%C5%82odzi+wynalazcy%2C+a+ochrona+w%C5%82asno%C5%9Bci+intelektualnej%22+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykład Crazy Nauka: “Zaskakujące miejsca w Polsce związane z nauką”
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-27T17:00:00Z 2020-11-27T18:00:00Z Europe/Warsaw Wyk%C5%82ad+Crazy+Nauka%3A++%E2%80%9CZaskakuj%C4%85ce+miejsca+w+Polsce+zwi%C4%85zane+z+nauk%C4%85%E2%80%9D https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Spotkanie z twórcą kanału naukowego YouTube ASTROFAZA: "Czarne dziury - władcy czasu i przestrzeni"
Festiwal Naukowy E(x)plory
2020-11-27T18:00:00Z 2020-11-27T19:00:00Z Europe/Warsaw Spotkanie+z+tw%C3%B3rc%C4%85+kana%C5%82u+naukowego+YouTube+ASTROFAZA%3A+%22Czarne+dziury+-+w%C5%82adcy+czasu+i+przestrzeni%22 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Gala ogloszenia Laureatów Konkursu Naukowego E(x)plory
2020-11-27T19:00:00Z 2020-11-27T20:00:00Z Europe/Warsaw Gala+ogloszenia+Laureat%C3%B3w+Konkursu+Naukowego+E%28x%29plory https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fgdynia-e-x-plory-week Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Anna Alasińska

Kierownik działu wystaw i edukacji Centrum Nauki EXPERYMENT

Dorota Fiett

Dyrektorka Bednarskiej Szkoły Realnej

Zyta Czechowska

Nauczycielka Roku 2019, Trenerka umiejętności społecznych, Trenerka TIK i programowania

Danuta Sterna

Ekspertka merytoryczna w programie SUS, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Katarzyna Mitschke

Pedagog, Polonistka i Trenerka komunikacji. Autorka książki “Kiedy szkoła jest problemem.”

Jedrzej Witkowski

Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej

Jolanta Majkowska

Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku

Lech Mankiewicz

Fizyk, Astronom

Anna Szulc

Nauczycielka matematyki i wychowawczyni w Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, Autorka książki „Nowa szkoła”

Bartosz Bartoszewicz

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Małgorzata Błażejewska-Koguciuk

Nauczycielka języka polskiego w ZSP w Sadkowie

Oktawia Gorzenska

Koordynatorka korki.tv, Współzałożycielka lekcjewsieci.pl

Piotr Lazarek

Laureat Konkursu Naukowego E(x)plory

Anna Skierska

Laureatka Konkursu Naukowego E(x)plory

Katarzyna Kołacz

Fizyk, Edukator

Przemek Staroń

Nauczyciel Roku 2018, Nominowany do Global Teacher Prize 2020.

Agnieszka Żebrowska-Kucharzyk

Kancelaria patentowa Patpol

Magdalena Tagowska

Kancelaria patentowa Patpol

Marta Alicja Trzeciak

Centrum Nauki Eksperyment

Oskar Makowski

Finalista Konkursu Naukowego E(x)plory 2019

Igor Bujnowski

Uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

Zuza Ziajko

Koordynatorka Kongresu E(x)plory

Ewa Radanowicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym

Renata Dankowska

Sektorowa Rada ds. Komunikacji Marketingowej

Monika Zbytniewska

Fundacja Polonium

Lilianna Gołaszewska

Centrum Nauki EXPERYMENT

Justyna Suchecka

Dziennikarka TVN24

Joanna Gogolińska

Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii

Jolanta Okuniewska

Laureatka ministerialnego konkursu „Nauczyciel-Innowator”

Marta Florkiewicz-Borkowska

Nauczycielka Roku 2017

The event is over

Fundacja Zaawansowanych Technologii - Organizator Programu E(x)plory

Share on

Booths

Konkurs Naukowy E(x)plory

Rekrutacja do nowej edycji już trwa!

"Prądnica czyli latarka bez baterii" - Michał Ratajczak

Festiwal Naukowy E(x)plory

"Zatrzymać obraz" - Katarzyna Kołacz

Festiwal Naukowy E(x)plory

"Papierowy Świat" - Adam Zahler

Festiwal Naukowy E(x)plory

"Transmutacja ze świata fantazji do świata nauki" - Experyment

Festiwal Naukowy E(x)plory

Halo Nauka

Podcasty E(x)plory

Grupa LOTOS S.A.

Mecenas Programu E(x)plory

Miasto Gdynia i PPNT Gdynia

Partner Strategiczny Programu E(x)plory

Grupa Polpharma

Partner Strategiczny Programu E(x)plory

Centrum Nauki Leonardo da Vinci

Partner Programu E(x)plory

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Partner Programu E(x)plory

Miasto Łódź

Partner Programu E(x)plory

Młodzi w Łodzi

Partner Programu E(x)plory

Bionanopark

Partner Programu E(x)plory

Wrocławski Park Technologiczny

Partner Wspierający

Pro Mathematica

Partner Wspierający

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Partner Wspierający

Fundusze Europejskie w Kujawsko-Pomorskim

Partner Programu E(x)plory

Warmia i Mazury

Partner Wspierający