Skip to content

Digitālo Darbnīcu Telpa

Calendar icon to

Proudly Supported By

Schedule

· Sessions
Pasākuma sākums un noslēgums
2021-03-26T13:45:00Z 2021-03-26T17:45:00Z Europe/Riga Pas%C4%81kuma+s%C4%81kums+un+nosl%C4%93gums https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fdigitalo-darbnicu-telpa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Darbnīca: Sava mājaslapa dažu stundu laikā
Elvijs Ernests Viļķels
2021-03-26T14:05:00Z 2021-03-26T15:30:00Z Europe/Riga Darbn%C4%ABca%3A+Sava+m%C4%81jaslapa+da%C5%BEu+stundu+laik%C4%81 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fdigitalo-darbnicu-telpa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Darbnīca: Grafiskā dizaina māksla
Alise Golovacka
2021-03-26T14:05:00Z 2021-03-26T15:30:00Z Europe/Riga Darbn%C4%ABca%3A+Grafisk%C4%81+dizaina+m%C4%81ksla https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fdigitalo-darbnicu-telpa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Darbnīca: Sava personīgā brenda veidošana
Karmena Stepanova
2021-03-26T16:10:00Z 2021-03-26T17:30:00Z Europe/Riga Darbn%C4%ABca%3A+Sava+person%C4%ABg%C4%81+brenda+veido%C5%A1ana https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fdigitalo-darbnicu-telpa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Sessions
Darbnīca: Digitālā mārketinga instrumenti
Kristiāns Līcis
2021-03-26T16:10:00Z 2021-03-26T17:30:00Z Europe/Riga Darbn%C4%ABca%3A+Digit%C4%81l%C4%81+m%C4%81rketinga+instrumenti https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fdigitalo-darbnicu-telpa Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Elvijs Ernests Viļķels

Sava mājaslapa dažu stundu laikā

Alise Golovacka

Grafiskā dizaina māksla

Kristiāns Līcis

Digitālā mārketinga instrumenti

Karmena Stepanova

Sava personīgā brenda veidošana

The event is over

Hosted by

Visas Iespējas

Share on