Skip to content

#UnknownTogether: Compassion Summit

Calendar icon to

Schedule

· เวที
Finding Compassion in Times of Chaos & Conflict: ค้นพบความเห็นอกเห็นใจในวิกฤตและความขัดแย้ง
สิ่งที่เรียกว่า (compassion) เกิดจากพฤติกรรมติดตัวตามธรรมชาติ คนส่วนใหญ่มักจะแยกความเห็นอกเห็นใจกับความสงสารไม่ออก มันต่างกันยังไงนะ
อาจารย์อั๋น-ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข อาจารย์ต้น-อนุสรณ์ ติปยานนท์ คุณพงษ์มาศ ทองเจือ คุณวิจักขณ์ พานิช คุณมุทิตา เชื้อชั่ง
2021-06-19T09:30:00Z 2021-06-19T10:45:00Z Asia/Bangkok Finding+Compassion+in+Times+of+Chaos+%26+Conflict%3A+%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวที
Radical Self Compassion: เผชิญวิกฤตในชีวิตด้วยความเป็นมิตรกับตนเอง
การกล่าวโทษและไม่ยอมให้อภัยตัวเองเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนประสบอยู่ การก้าวถอยหลังอาจทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น มาเรียนรู้เรื่องของ self-compassion ไปด้วยกัน
ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ คุณรัตนกร รัตนชีวร คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ คุณสมภพ แจ่มจันทร์
2021-06-19T11:00:00Z 2021-06-19T12:15:00Z Asia/Bangkok Radical+Self+Compassion%3A+%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวที
Positive Psychological Capital: สร้างพลังบวก ด้วย ทุนจิตวิทยาเชิงบวก
“วันนี้มันอะไรกันนักหนา” ถ้าได้เริ่มอารมณ์แบบนี้ในตอนเช้าแล้วล่ะก็ จะต้องจมกับความเครียดทั้งวันแน่ๆ มาฝึกฝนอารมณ์ ปรับ mindset กับการสร้างพลังบวกให้ตัวเองกัน
คุณชาติวุฒิ วังวล คุณอัคตัรมีซี อาหามะ
2021-06-19T12:30:00Z 2021-06-19T12:50:00Z Asia/Bangkok Positive+Psychological+Capital%3A+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81+%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
Strength Through Song: เพิ่มพลังใจผ่านบทเพลง
มานั่งล้อมวง เขียนความรู้สึกของตัวเองและให้ ลูกพีช The Voice แต่งเป็นเพลงหรือที่เรียกอีกอย่างว่า “ดนตรีบำบัด” สิ่งที่เรียกว่าบทเพลงจะช่วยเพิ่มพลังใจให้เราได้อย่างไร
Lukpeach-รพีพร ตันตระกูล
2021-06-19T13:00:00Z 2021-06-19T14:30:00Z Asia/Bangkok Strength+Through+Song%3A+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
Cultivating Compassion Through Free Writing: บ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจตนเองและผู้อื่นผ่านการเขียนอิสระ
ใน workshop การเขียนอิสระครั้งนี้ เราจะมาเรียนรู้การปลูกฝังความเมตตา หรือความเห็นอกเห็นใจของตนเอง พร้อมๆ กับการเอื้อเฟื้อความเข้าใจนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วย พบกับ นักเขียนชื่อดังผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์สองสมัย อาจารย์ ต้น-อนุสรณ์ ติปยานนท์ และคุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาผู้ก่อตั้ง Knowing Mind Center
คุณสมภพ แจ่มจันทร์ อาจารย์ต้น-อนุสรณ์ ติปยานนท์
2021-06-19T13:00:00Z 2021-06-19T14:30:00Z Asia/Bangkok Cultivating+Compassion+Through+Free+Writing%3A+%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
Natural Path - Nature’s Self Care Recipes: เวิร์คช็อปปรุงสูตรดูแลตัวเองจากส่วนผสมธรรมชาติในสีสันสายรุ้ง
มาเรียนรู้การปรุงเครื่องประทินผิวจากวัตถุดิบสีสันสายรุ้งทั้ง 7 สีใกล้ตัว โดย Pearypie นักกิจกรรมเพื่อธรรมชาติและชุมชนและ Benny ลูกมือคู่ใจ
Pearypie-อมตา จิตตะเสนีย์ @BNSoDope Benny
2021-06-19T13:00:00Z 2021-06-19T18:00:00Z Asia/Bangkok Natural+Path+-+Nature%E2%80%99s+Self+Care+Recipes%3A+%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
Self-reflection Through Art & Movement: ค้นหาตัวตนผ่านศิลปะและการเคลื่อนไหว
ค้นหาตัวตนและความรู้สึกในใจร่วมกับคุณดุจดาว จาก Empathy Sauce และ The standard podcast เจ้าของรายการ R U OK ที่จะพาคุณสำรวจจิตใจตัวเองว่ายังโอเคอยู่หรือไม่ ผ่านจินตนาการโดยการขีดเขียน การเคลื่อนไหว โดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ในบ้านของคุณเอง
คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์
2021-06-19T15:00:00Z 2021-06-19T16:30:00Z Asia/Bangkok Self-reflection+Through+Art+%26+Movement%3A+%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
Connecting your inner Child with Ting Chu: เชื่อมสัมพันธ์ Inner Child กับ ถิง ชู
"กระบวนการ Inner child/Archetype” ไม่ได้กำหนดว่าเธอจะเป็นสิ่งนี้ชั่วชีวิต แต่เพื่อบอกอาการที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมชาติ มาร่วมค้นหา Inner Child ในตัวเรากัน
คุณถิง ชู
2021-06-19T15:00:00Z 2021-06-19T16:30:00Z Asia/Bangkok Connecting+your+inner+Child+with+Ting+Chu%3A+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C+Inner+Child+%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B8%8A%E0%B8%B9 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
Exploring Inner Compassion Through Positive Psychology: สำรวจความเห็นอกเห็นใจภายในตนเองตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความเห็นอกเห็นใจที่มีอยู่ภายในตนเองและสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเชิงลบที่ทำให้ตัวเราไม่สามารถเข้าถึงความเห็นอกเห็นใจนี้ได้ในกิจกรรมกับ Knowing Mind Center
คุณพงษ์มาศ ทองเจือ คุณกวีไกร ม่วงศิริ
2021-06-19T17:00:00Z 2021-06-19T18:30:00Z Asia/Bangkok Exploring+Inner+Compassion+Through+Positive+Psychology%3A+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวิร์คช็อป
HEARD NOT HURT: ช่องว่างระหว่างวัย สื่อสารยังไงถึงจะเข้าใจกัน
การสื่อสารกับคนที่ต่างวัยกันมาก ๆ ส่วนใหญ่มักจบไม่สวย และลงท้ายด้วยการประชดประชัน จะเป็นไปได้ไหมที่การสื่อสารระหว่างวัยจะเป็นไปด้วยความเข้าใจ มาร่วมสำรวจตนเองในกิจกรรมได้เลย
คุณเอริน-พรสิริ ศิริกุล คุณบอม-ปริชา ดวงทวีทรัพย์ Sanju-อมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ นพ.วิชยุตม์ เพศยนาวิน คุณฝน-ดลพร นิธิพิทยปกฤต
2021-06-19T17:00:00Z 2021-06-19T18:30:00Z Asia/Bangkok HEARD+NOT+HURT%3A+%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· เวที
Self-Soothing Sound Bath: ผ่อนคลายตนเองกับดนตรีบำบัด
มีคำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจุบัน” การคิดกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น หรือคาดหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากเกินไป มาผ่อนคลายความคิด เลิกยึดติดกับสิ่งที่ยังไม่เกิด พร้อมเปิดประสาทสัมผัสผ่านคลื่นเสียงที่ช่วยขจัดความกังวลกันเถอะ
คุณนท พนายางกูร คุณแจน-นวณัฐ ศรียุกต์สิริ
2021-06-19T19:00:00Z 2021-06-19T20:00:00Z Asia/Bangkok Self-Soothing+Sound+Bath%3A+%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcompassionsummit Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

คุณถิง ชู

ศิลปิน สถาบันวัชรสิทธา

อาจารย์อั๋น-ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณอัคตัรมีซี อาหามะ

ผู้ช่วยนักวิชาการ สำนัก 2 สสส.

คุณชาติวุฒิ วังวล

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

เมย์-วรดา เอลสโตว์

Mental health advocate and MC for Compassion Summit Event

@BNSoDope Benny

Creator

อาจารย์ต้น-อนุสรณ์ ติปยานนท์

นักเขียนชื่อดังผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์สองสมัย มูราคามิเมืองไทย

Lukpeach-รพีพร ตันตระกูล

Artist, Singer, Songwriter, Vocal Teacher

คุณสมภพ แจ่มจันทร์

นักจิตวิทยาผู้ก่อตั้ง Knowing Mind Center

คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์

นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว

คุณฝน-ดลพร นิธิพิทยปกฤต

Event Manager – Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจ

นพ.วิชยุตม์ เพศยนาวิน

แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ Founder – Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจ

Sanju-อมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์

Founder – Sati App

คุณบอม-ปริชา ดวงทวีทรัพย์

Founder - Smile Space

คุณเอริน-พรสิริ ศิริกุล

Project Developer – Smile Space

คุณมุทิตา เชื้อชั่ง

Journalist, Writer

คุณวิจักขณ์ พานิช

ผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธา

คุณแจน-นวณัฐ ศรียุกต์สิริ

นักคลื่นเสียงบำบัดเจ้าของ Jaan Healer

คุณนท พนายางกูร

ศิลปิน, นักอนุรักษ์

คุณรัตนกร รัตนชีวร

นักจิตวิทยาการปรึกษา

ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

คุณกวีไกร ม่วงศิริ

นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำศูนย์ Knowing Mind Center

คุณพงษ์มาศ ทองเจือ

นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำศูนย์ Knowing Mind Center

Pearypie-อมตา จิตตะเสนีย์

Make-up Artist, Theatrical Artist สาวน้อยผู้รักดอกไม้และผ้าไทย

ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์

อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The event is over

Hosted by

Fold

A digital-first content creation studio operating in the social change space.

Share on