Skip to content

COBISS Meet 2020

Calendar icon to
User icon 619 people attended

Proudly Supported By

Schedule

· Stage
Pozdrav / Pozdravna reč / Opening address
https://youtu.be/q2JwkjPTmA4
Dr. Aleš Bošnjak - IZUM
2020-12-01T10:00:00Z 2020-12-01T10:03:00Z Europe/Ljubljana Pozdrav+%2F+Pozdravna+re%C4%8D+%2F+Opening+address https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Nagovor dr. Jureta Gašpariča, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport / Obraćanje dr. Jureta Gašpariča, državnog sekretara na Ministarstvu prosvete, nauke i sporta / Address by dr. Jure Gašparič, State Secretary at the Ministry for Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia
https://youtu.be/0IXrusDkPw0
2020-12-01T10:03:00Z 2020-12-01T10:06:00Z Europe/Ljubljana Nagovor+dr.+Jureta+Ga%C5%A1pari%C4%8Da%2C+dr%C5%BEavnega+sekretarja+na+Ministrstvu+za+izobra%C5%BEevanje%2C+znanost+in+%C5%A1port+%2F+Obra%C4%87anje+dr.+Jureta+Ga%C5%A1pari%C4%8Da%2C+dr%C5%BEavnog+sekretara+na+Ministarstvu+prosvete%2C+nauke+i+sporta+%2F+Address+by+dr.+Jure+Ga%C5%A1pari%C4%8D%2C+State+Secretary+at+the+Ministry+for+Education%2C+Science+and+Sport+of+the+Republic+of+Slovenia+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Vabljeno predavanje / Pozvano predavanje / Invited lecture
https://youtu.be/MJbJrcg3_Gg
Bhanu Neupane
2020-12-01T10:10:00Z 2020-12-01T10:32:00Z Europe/Ljubljana Vabljeno+predavanje+%2F+Pozvano+predavanje+%2F+Invited+lecture https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Digitalni repozitorji - dCOBISS / Digitalni repozitorijum – dCOBISS / Digital repository – dCOBISS
https://youtu.be/nEuKZD1XvJg
Miran Petek - IZUM
2020-12-01T10:40:00Z 2020-12-01T11:02:00Z Europe/Ljubljana Digitalni+repozitorji+-+dCOBISS+%2F+Digitalni+repozitorijum+%E2%80%93+dCOBISS+%2F+Digital+repository+%E2%80%93+dCOBISS https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Novosti v COBISS+ in naročanje člankov / Novosti u COBISS+ i naručivanje članaka / New features in COBISS+ and ordering articles
https://youtu.be/N7RQRyH_16E
Janita Tacer Slana - IZUM
2020-12-01T11:10:00Z 2020-12-01T11:30:00Z Europe/Ljubljana Novosti+v+COBISS%2B+in+naro%C4%8Danje+%C4%8Dlankov+%2F+Novosti+u+COBISS%2B+i+naru%C4%8Divanje+%C4%8Dlanaka+%2F+New+features+in+COBISS%2B+and+ordering+articles https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Predmetno označevanje s SGC / Predmetno označavanje pomoću SGC / Subject indexing with SGC
https://youtu.be/JvsjlzUrN30
Tadeja Brešar - IZUM
2020-12-01T11:37:00Z 2020-12-01T11:53:00Z Europe/Ljubljana Predmetno+ozna%C4%8Devanje+s+SGC+%2F+Predmetno+ozna%C4%8Davanje+pomo%C4%87u+SGC+%2F+Subject+indexing+with+SGC https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Odgovori na vprašanja / Odgovori na pitanja / Q&A
https://youtu.be/nuf7cg-KvKU
Tadeja Brešar - IZUM Janita Tacer Slana - IZUM Miran Petek - IZUM Branko Kurnjek - IZUM
2020-12-01T12:03:00Z 2020-12-01T12:30:00Z Europe/Ljubljana Odgovori+na+vpra%C5%A1anja+%2F+Odgovori+na+pitanja+%2F+Q%26A https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Novosti COBISS3 / COBISS3 novosti / New features in COBISS3
https://youtu.be/5C0H-H2XwUY
Tanja Turšek - IZUM
2020-12-02T10:00:00Z 2020-12-02T10:20:00Z Europe/Ljubljana Novosti+COBISS3+%2F+COBISS3+novosti+%2F+New+features+in+COBISS3+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Online inventura / Online inventar / Online inventory
https://youtu.be/vusnuZ6GZ-I
Tanja Žuran Putora – IZUM
2020-12-02T10:27:00Z 2020-12-02T10:45:00Z Europe/Ljubljana Online+inventura+%2F+Online+inventar+%2F+Online+inventory https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
mCOBISS v vseh državah v mreži COBISS.net / mCOBISS u svim državama u mreži COBISS.net / mCOBISS in all COBISS.net countries
https://youtu.be/nuxhEga7WTQ
Boštjan Batič - IZUM
2020-12-02T10:50:00Z 2020-12-02T11:05:00Z Europe/Ljubljana mCOBISS+v+vseh+dr%C5%BEavah+v+mre%C5%BEi+COBISS.net+%2F+mCOBISS+u+svim+dr%C5%BEavama+u+mre%C5%BEi+COBISS.net+%2F+mCOBISS+in+all+COBISS.net+countries https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
COBISS kot družbeno omrežje / COBISS kao društvena mreža / COBISS as a social network
https://youtu.be/4p11hfzhsA8
Sergej Lah - IZUM
2020-12-02T11:12:00Z 2020-12-02T11:23:00Z Europe/Ljubljana COBISS+kot+dru%C5%BEbeno+omre%C5%BEje+%2F+COBISS+kao+dru%C5%A1tvena+mre%C5%BEa+%2F+COBISS+as+a+social+network https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Odgovori na vprašanja / Odgovori na pitanja / Q&A
https://youtu.be/aO4d4tlQemQ
Tanja Žuran Putora – IZUM Boštjan Batič - IZUM Tanja Turšek - IZUM Sergej Lah - IZUM Branko Kurnjek - IZUM
2020-12-02T11:35:00Z 2020-12-02T12:05:00Z Europe/Ljubljana Odgovori+na+vpra%C5%A1anja+%2F+Odgovori+na+pitanja+%2F+Q%26A https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Projekt ADZ - Discovery / Projekt ADZ – Discovery / Academic Digital Collection project – Discovery
https://youtu.be/p7QKkHx_wAo
Miran Petek - IZUM
2020-12-03T10:00:00Z 2020-12-03T10:29:00Z Europe/Ljubljana Projekt+ADZ+-+Discovery+%2F+Projekt+ADZ+%E2%80%93+Discovery+%2F+Academic+Digital+Collection+project+%E2%80%93+Discovery https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Novosti pri podpori uporabnikom / Novosti u podršci korisnicima / New features in customer support
https://youtu.be/E9AZxM_i9QI
Romana Muhvič Šumandl - IZUM
2020-12-03T10:37:00Z 2020-12-03T10:57:00Z Europe/Ljubljana Novosti+pri+podpori+uporabnikom+%2F+Novosti+u+podr%C5%A1ci+korisnicima+%2F+New+features+in+customer+support https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Arhitektura sistema COBISS in prehod na odprtokodno platformo / Arhitektura sistema COBISS i prelazak na platformu otvorenog koda / COBISS System Architecture and Migration to Open-Source Platform
https://youtu.be/EvjU8D8LjKQ
Bojan Štok - IZUM
2020-12-03T11:05:00Z 2020-12-03T11:19:00Z Europe/Ljubljana Arhitektura+sistema+COBISS+in+prehod+na+odprtokodno+platformo+%2F+Arhitektura+sistema+COBISS+i+prelazak+na+platformu+otvorenog+koda+%2F+COBISS+System+Architecture+and+Migration+to+Open-Source+Platform https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Normativni zapisi za dela / Normativni zapisi za dela / Authority records for works
https://youtu.be/B_O7Qz0e7J4
Gordana Mazic - IZUM
2020-12-03T11:25:00Z 2020-12-03T11:35:00Z Europe/Ljubljana Normativni+zapisi+za+dela+%2F+Normativni+zapisi+za+dela+%2F+Authority+records+for+works https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Odgovori na vprašanja / Odgovori na pitanja / Q&A
https://youtu.be/0VRgJFvC9fE
Bojan Štok - IZUM Gordana Mazic - IZUM Romana Muhvič Šumandl - IZUM Miran Petek - IZUM Branko Kurnjek - IZUM
2020-12-03T11:45:00Z 2020-12-03T12:15:00Z Europe/Ljubljana Odgovori+na+vpra%C5%A1anja+%2F+Odgovori+na+pitanja+%2F+Q%26A https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcobiss-meet-2020 Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Bhanu Neupane

UNESCO

Tadeja Brešar - IZUM

Head of Bibliographic Control

Gordana Mazic - IZUM

Bibliographic Control

Bojan Štok - IZUM

Head of Software Development

Branko Kurnjek - IZUM

Moderator

Miran Petek - IZUM

COBISS plus

Sergej Lah - IZUM

Public Relations

Romana Muhvič Šumandl - IZUM

Head of Service Management

Tanja Turšek - IZUM

COBISS3 applications

Dr. Aleš Bošnjak - IZUM

Director

Boštjan Batič - IZUM

Mobile expert

Tanja Žuran Putora – IZUM

COBISS3 applications

Janita Tacer Slana - IZUM

COBISS plus

The event is over

Hosted by

IZUM, Institut informacijskih znanosti

IZUM – Regional Centre for Library Information Systems and Current Research Information Systems – Category II Centre under the Auspices of UNESCO