Skip to content

CANNACTIVE.SCIENCE- NAUKA, MEDYCYNA CZY BIZNES? - KONFERENCJA NAUKOWA

Calendar icon to
User icon 89 people attended

Schedule

· Stage
Uroczyste rozpoczęcie przez organizatorów
Otwarcie, Organizatorzy, Prorektor dr hab. A. Kurczewska prof UŁ, Prodziekan dr hab. T. Bekrycht prof. UŁ, Kierownik KPKiK WPiA UŁ dr hab. R. Olszewski prof. UŁ
2021-01-16T11:00:00Z 2021-01-16T11:15:00Z Europe/Warsaw Uroczyste+rozpocz%C4%99cie+przez+organizator%C3%B3w https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Nielegalność kryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek
Dr hab. Jan Kulesza prof. UŁ - Katedra Prawa Karnego WPIA UŁ
2021-01-16T11:20:00Z 2021-01-16T11:40:00Z Europe/Warsaw Nielegalno%C5%9B%C4%87+kryminalizacji+posiadania+narkotyk%C3%B3w+na+w%C5%82asny+u%C5%BCytek https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Model regulacji dostępu do narkotyków miękkich, a problem dopalaczy - przyczynek do badań
Dr P.Grzegorczyk - Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ, dr S.Matyjek - Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021-01-16T11:40:00Z 2021-01-16T12:00:00Z Europe/Warsaw Model+regulacji+dost%C4%99pu+do+narkotyk%C3%B3w+mi%C4%99kkich%2C+a+problem+dopalaczy+-+przyczynek+do+bada%C5%84 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Stopień społecznej szkodliwości posiadania konopi indyjskich w kontekście karygodności czynu zabronionego z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Mgr Kamil Kociołek - Polskie Towarzystwo Psychodeliczne
2021-01-16T12:00:00Z 2021-01-16T12:20:00Z Europe/Warsaw Stopie%C5%84+spo%C5%82ecznej+szkodliwo%C5%9Bci+posiadania+konopi+indyjskich+w+kontek%C5%9Bcie+karygodno%C5%9Bci+czynu+zabronionego+z+art.+62+ust.+1+i+3+ustawy+o+przeciwdzia%C5%82aniu+narkomanii https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dyskusja
2021-01-16T12:20:00Z 2021-01-16T12:40:00Z Europe/Warsaw Dyskusja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Przerwa informacyjno-kulturalna
2021-01-16T12:40:00Z 2021-01-16T12:50:00Z Europe/Warsaw Przerwa+informacyjno-kulturalna+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Rachunek retrospektywny delta-9-THC
prof. dr hab. Jarosław Berent, dr Anna Smędra-Kaźmirska, dr Monika Trzmielak - Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2021-01-16T12:50:00Z 2021-01-16T13:10:00Z Europe/Warsaw Rachunek+retrospektywny+delta-9-THC https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Przydatność komplementarnego podejścia do stanu zdrowia w projektach badań dotyczących wpływu konopi na organizm
dr E.Szczuka - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, R.Czapliński - “Open Health” Otwarte Koło Naukowe Studentów AWF Wrocław
2021-01-16T13:10:00Z 2021-01-16T13:30:00Z Europe/Warsaw +Przydatno%C5%9B%C4%87+komplementarnego+podej%C5%9Bcia+do+stanu+zdrowia+w+projektach+bada%C5%84+dotycz%C4%85cych+wp%C5%82ywu+konopi+na+organizm https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Konopie w roli środków opatrunkowych w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych
dr Agata Litwinowicz - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2021-01-16T13:30:00Z 2021-01-16T13:50:00Z Europe/Warsaw Konopie+w+roli+%C5%9Brodk%C3%B3w+opatrunkowych+w+leczeniu+i+piel%C4%99gnacji+ran+przewlek%C5%82ych https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Cannabis, uzależnienie i nadużywanie. czynniki genetyczne - przegląd literatury światowej
lekarz Piotr Jarecki - Stowarzyszenie Cannabis House
2021-01-16T13:50:00Z 2021-01-16T14:10:00Z Europe/Warsaw Cannabis%2C+uzale%C5%BCnienie+i+nadu%C5%BCywanie.+czynniki+genetyczne+-+przegl%C4%85d+literatury+%C5%9Bwiatowej https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Potencjalne wykorzystanie konopi indyjskich w leczeniu stresu pourazowego PTSD
lekarz Grzegorz Kobyłecki - Vinclum Corporation
2021-01-16T14:10:00Z 2021-01-16T14:30:00Z Europe/Warsaw Potencjalne+wykorzystanie+konopi+indyjskich+w+leczeniu+stresu+pourazowego+PTSD https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Niewydolność układu endokannabinoidowego jako przyczyna chorób przewlekłych
lekarz Waldemar Pawłowski - Fundacja Instytut Chorób Cywilizacyjnych
2021-01-16T14:30:00Z 2021-01-16T14:50:00Z Europe/Warsaw +Niewydolno%C5%9B%C4%87+uk%C5%82adu+endokannabinoidowego+jako+przyczyna+chor%C3%B3b+przewlek%C5%82ych https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Narodowe Strategie walki z bólem przewlekłym u osób starszych w oparciu o najnowsze trendy stosowania kannabinoidów
mgr Adam Steinberg - Autor książki "Konopie - zapomniana roślina przyszłości"
2021-01-16T14:50:00Z 2021-01-16T15:10:00Z Europe/Warsaw Narodowe+Strategie+walki+z+b%C3%B3lem+przewlek%C5%82ym+u+os%C3%B3b+starszych+w+oparciu+o+najnowsze+trendy+stosowania+kannabinoid%C3%B3w https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dyskusja
2021-01-16T15:10:00Z 2021-01-16T15:30:00Z Europe/Warsaw Dyskusja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Przerwa informacyjno-kulturalna
2021-01-16T15:30:00Z 2021-01-16T15:40:00Z Europe/Warsaw Przerwa+informacyjno-kulturalna https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Czynniki biotyczne i abiotyczne powodujące objawy chorobowe na roślinach konopi siewnych i metody ich ograniczania
r K.Wielgusz - IWNiRZ w Poznaniu, dr hab. L.Irzykowska - Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2021-01-16T15:40:00Z 2021-01-16T16:00:00Z Europe/Warsaw Czynniki+biotyczne+i+abiotyczne+powoduj%C4%85ce+objawy+chorobowe+na+ro%C5%9Blinach+konopi+siewnych+i+metody+ich+ograniczania https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Preparaty na bazie ekstraktów z roślin z rodzaju Cannabis zabezpieczają pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczają nosemozę
Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska prof. UMCS, dr hab. Daniel Załuski prof. UMK, dr Rafał Kuźniewski
2021-01-16T16:00:00Z 2021-01-16T16:20:00Z Europe/Warsaw Preparaty+na+bazie+ekstrakt%C3%B3w+z+ro%C5%9Blin+z+rodzaju+Cannabis+zabezpieczaj%C4%85+pszczo%C5%82y+przed+szkodliwym+dzia%C5%82aniem+insektycyd%C3%B3w+z+grupy+neonikotynoid%C3%B3w+i+zwalczaj%C4%85+nosemoz%C4%99 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dyskusja
2021-01-16T16:20:00Z 2021-01-16T16:40:00Z Europe/Warsaw Dyskusja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Przerwa informacyjno-kulturalna
2021-01-16T16:40:00Z 2021-01-16T16:50:00Z Europe/Warsaw Przerwa+informacyjno-kulturalna+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Nieadekwatność międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących substancji psychoaktywnych względem faktycznych motywów ich używania na przykładzie konopi indyjskich
Mgr Kamil Kociołek - Polskie Towarzystwo Psychodeliczne
2021-01-16T16:50:00Z 2021-01-16T17:10:00Z Europe/Warsaw Nieadekwatno%C5%9B%C4%87+mi%C4%99dzynarodowych+regulacji+prawnych+dotycz%C4%85cych+substancji+psychoaktywnych+wzgl%C4%99dem+faktycznych+motyw%C3%B3w+ich+u%C5%BCywania+na+przyk%C5%82adzie+konopi+indyjskich https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Przetwarzanie konopi włóknistych. Problemy prawne i analityczne
Mgr inż Andrzej Kwaśnica - Lab4Tox Laboratorium Badań Toksykologicznych we Wrocławiu, Doktorant UPWr, dr Paweł Dąbrowski - Politechnika Wrocławska.
2021-01-16T17:10:00Z 2021-01-16T17:30:00Z Europe/Warsaw Przetwarzanie+konopi+w%C5%82%C3%B3knistych.+Problemy+prawne+i+analityczne https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
"Powiedziałem to czy pomyślałem ?" Język nauki w wypowiedziach prawodawcy i orzecznictwa na temat narkotyków
Mgr Jędrzej Sadowski - Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk w Warszawie
2021-01-16T17:30:00Z 2021-01-16T17:50:00Z Europe/Warsaw %22Powiedzia%C5%82em+to+czy+pomy%C5%9Bla%C5%82em+%3F%22+J%C4%99zyk+nauki+w+wypowiedziach+prawodawcy+i+orzecznictwa+na+temat+narkotyk%C3%B3w https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Turystyka Konopna - wybrane zagadnienia
Dr Iwona Florek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
2021-01-16T17:50:00Z 2021-01-16T18:00:00Z Europe/Warsaw Turystyka+Konopna+-+wybrane+zagadnienia+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dyskusja
2021-01-16T18:00:00Z 2021-01-16T18:10:00Z Europe/Warsaw Dyskusja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Przerwa informacyjno-kulturalna
2021-01-16T18:10:00Z 2021-01-16T18:25:00Z Europe/Warsaw Przerwa+informacyjno-kulturalna https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
O reformie nieudanych (anty)konopnych regulacji - About reforming failed (anti)cannabis policies - wideoprezentacja
Lukáš Hurt - editor-in-chief Magazín Konopí
2021-01-16T18:25:00Z 2021-01-16T18:30:00Z Europe/Warsaw O+reformie+nieudanych+%28anty%29konopnych+regulacji+-+About+reforming+failed+%28anti%29cannabis+policies+-+wideoprezentacja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Doświadczenia Urugwaju z regulacjami dotyczącymi konopi.
Martin Rodriguez professor Universidad de la República - Ex-Director Ejecutivo en Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) Uruguay, Flextem
2021-01-16T18:30:00Z 2021-01-16T19:10:00Z Europe/Warsaw Do%C5%9Bwiadczenia+Urugwaju+z+regulacjami+dotycz%C4%85cymi+konopi. https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Trendy naukowe i edukacyjne w przedmiocie konopi w USA i na świecie
Dion Markgraaff - ICU International Cannabis University
2021-01-16T19:10:00Z 2021-01-16T19:30:00Z Europe/Warsaw Trendy+naukowe+i+edukacyjne+w+przedmiocie+konopi+w+USA+i+na+%C5%9Bwiecie https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Legalna zmiana statusu konopi na przykładzie WHO i UN
Sgt Michael Krawitz - a disabled United States Air Force Veteran, leader of an international team on change of cannabis law
2021-01-16T19:30:00Z 2021-01-16T20:00:00Z Europe/Warsaw Legalna+zmiana+statusu+konopi+na+przyk%C5%82adzie+WHO+i+UN https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Regulacje prawne dotyczące konopi w Meksyku
Mariana Sevilla - integrante de instituto RIA y ReverdeSer Colectivo, Mexico
2021-01-16T20:00:00Z 2021-01-16T20:20:00Z Europe/Warsaw Regulacje+prawne+dotycz%C4%85ce+konopi+w+Meksyku https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dyskusja
2021-01-16T20:20:00Z 2021-01-16T20:40:00Z Europe/Warsaw Dyskusja https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Zamknięcie i Zakończenie Konferencji
2021-01-16T20:40:00Z 2021-01-16T20:45:00Z Europe/Warsaw Zamkni%C4%99cie+i+Zako%C5%84czenie+Konferencji https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2Fcannactive-science-nauka-medycyna-czy-biznes-konferencja-naukowa Hosted virtually on Hopin (link in the description)

The event is over

Hosted by

CECF

The CEE's premier medical cannabis event - gathering doctors and patients, as well as investors, entrepreneurs, business leaders and government.

Share on