Skip to content

Proudly supported by

Speakers

Barry O'Sullivan

Professor, University College Cork

Haroon Sheikh

Senior Researcher, WRR

Catelijne Muller

President & Co-Founder, ALLAI

Erdogan Taskesen

Lead Data Scientist, Rijkswaterstaat

Ben Zevenbergen

Responsible Innovation Ethics & Policy Advisor, Google

Linda van de Fliert

Programme coordinator Public Tech, City of Amsterdam

Frank van Praat

Knowledge Group Algorithm & Assurance, NOREA

Ewout Irrgang

Vice-president, Netherlands Court of Audit

Timothy Persons

Chief Scientist, Managing Director

Mona de Boer

Chair of the Trustworthy Artificial Intelligence Group, NOREA

Cornelia Kutterer

Senior Director European Government Affairs, Microsoft

Michel van Leeuwen

Director Artificial Intelligence, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Barbara Ubaldi

Data Lead at OECD

Kees van der Klauw

Strategist and Manager, The Netherlands AI Coalition

Nick Hart

CEO, Data Coalition & President, Data Foundation

David Budtz Pedersen

Professor, Science Communication at Aalborg University. Knowledge Broker, Algorithms at ADD

Julia Lane

Professor, NYU Wagner and Senior Advisor, Office of the Federal CIO, The White House

Jiri Hradec

Analyst on Policy, Data and Text Mining at European Commision, Joint Research Centre

Bram Klievink

Professor of Public Administration, Leiden University

Hosted by

ScienceWorks

ScienceWorks is een intermediair tussen wetenschap en maatschappij. Een van onze belangrijkste doelstellingen is het vergroten van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. Dit vereist de ontwikkeling van complexe samenwerkingsvormen en het verbinden van tegengestelde belangen. Met goede samenwerking en inzet van de juiste instrumenten, kan maximaal rendement worden verkregen. Om dit aan te tonen houden we ons ook bezig met het meten van deze maatschappelijke impact. Wij richten ons op zowel de exacte wetenschappen als de sociale- en geesteswetenschappen en ondersteunen (lokale) overheden, universiteiten en bedrijven bij het analyseren en ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. Desgewenst brengen we nieuwe verbanden tot stand. Wij doen dit aan de hand van wereldwijde ‘best practices’ en met de inzet van internationaal toonaangevende experts uit onze Adviesraad.

Share on