Skip to content

21. Banking & 17. Insurance Forum

Calendar icon to

Proudly supported by

Schedule

· Stage
Start wydarzenia
2021-04-14T08:55:00Z 2021-04-14T09:00:00Z Europe/Warsaw Start+wydarzenia https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Uroczyste otwarcie
Speech
2021-04-14T09:00:00Z 2021-04-14T09:15:00Z Europe/Warsaw Uroczyste+otwarcie https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Uroczyste nadanie tytułu Lidera Polskich Ubezpieczeń Panu Piotrowi Marii Śliwickiemu, Prezesowi Grupy ERGO Hestia
2021-04-14T09:15:00Z 2021-04-14T09:25:00Z Europe/Warsaw Uroczyste+nadanie+tytu%C5%82u+Lidera+Polskich+Ubezpiecze%C5%84+Panu+Piotrowi+Marii+%C5%9Aliwickiemu%2C+Prezesowi+Grupy+ERGO+Hestia https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wystąpienie Gościa Honorowego
prof. Adam Glapiński, Prezes, Narodowy Bank Polski
2021-04-14T09:25:00Z 2021-04-14T09:40:00Z Europe/Warsaw Wyst%C4%85pienie+Go%C5%9Bcia+Honorowego https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
The world in 2021 and beyond – what changes and what sticks after the pandemic
Speech
2021-04-14T09:40:00Z 2021-04-14T09:55:00Z Europe/Warsaw The+world+in+2021+and+beyond+%E2%80%93+what+changes+and+what+sticks+after+the+pandemic https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Scenariusze przyspieszenia odbudowy Polski i Europy. Strategiczne kierunki rozwoju sektora finansowego
Debata
Jakub Papierski Beata Daszyńska-Muzyczka
2021-04-14T09:55:00Z 2021-04-14T11:10:00Z Europe/Warsaw Scenariusze+przyspieszenia+odbudowy+Polski+i+Europy.+Strategiczne+kierunki+rozwoju+sektora+finansowego+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Transformacja społeczno-gospodarcza europy ku neutralności klimatycznej
Debata
Adam  Roman Piotr Dmuchowski Wojciech Hann Ewa Jac
2021-04-14T11:10:00Z 2021-04-14T12:10:00Z Europe/Warsaw Transformacja+spo%C5%82eczno-gospodarcza+europy+ku+neutralno%C5%9Bci+klimatycznej+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Networking
NETWORKING ONLINE
Przerwa networkingowa
2021-04-14T12:30:00Z 2021-04-14T13:10:00Z Europe/Warsaw +NETWORKING+ONLINE+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Have You Ever Been Frustrated by The Amount of Time It Takes to Get Your Customers the Answers They Deserve?
Speech
Iryna Maksymets
2021-04-14T12:30:00Z 2021-04-14T12:45:00Z Europe/Warsaw Have+You+Ever+Been+Frustrated+by+The+Amount+of+Time+It+Takes+to+Get+Your+Customers+the+Answers+They+Deserve%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
The Pandemic and the Acceleration of Digital Compliance in the Finance Industry
Prezentacja
2021-04-14T12:45:00Z 2021-04-14T12:55:00Z Europe/Warsaw The+Pandemic+and+the+Acceleration+of+Digital+Compliance+in+the+Finance+Industry https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Kierunki cyfryzacji instytucji finansowych w erze Covid-19 – case studies
Prezentacja
Arkadiusz Buroń
2021-04-14T12:55:00Z 2021-04-14T13:05:00Z Europe/Warsaw Kierunki+cyfryzacji+instytucji+finansowych+w+erze+Covid-19+%E2%80%93+case+studies https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają sektor finansowy?
Debata
Adam Bąkowski Mirosław Deja Gabriel Grudzień Piotr Filipiak Tadeusz Woszczyński
2021-04-14T13:05:00Z 2021-04-14T14:15:00Z Europe/Warsaw Gospodarka+cyfrowa.+Jak+nowe+technologie+zmieniaj%C4%85+sektor+finansowy%3F+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Jak AI wpływa na towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce, jako jeden z najbardziej zaawansowanych rynków na świecie - przykłady i możliwości
Prezentacja
Aleksander Surowiak
2021-04-14T14:15:00Z 2021-04-14T14:30:00Z Europe/Warsaw Jak+AI+wp%C5%82ywa+na+towarzystwa+ubezpieczeniowe+w+Polsce%2C+jako+jeden+z+najbardziej+zaawansowanych+rynk%C3%B3w+na+%C5%9Bwiecie+-+przyk%C5%82ady+i+mo%C5%BCliwo%C5%9Bci https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Jak totalna robotyzacja zmieni branżę finansową w najbliższych 5 latach
Prezentacja
2021-04-14T14:30:00Z 2021-04-14T14:45:00Z Europe/Warsaw Jak+totalna+robotyzacja+zmieni+bran%C5%BC%C4%99+finansow%C4%85+w+najbli%C5%BCszych+5+latach https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Praktyczne rozwiązanie do realizacji wymogów regulacyjnych, czyli nie tylko Nice Nexidia
Prezentacja
Mikołaj Zaleski
2021-04-14T14:45:00Z 2021-04-14T14:55:00Z Europe/Warsaw Praktyczne+rozwi%C4%85zanie+do+realizacji+wymog%C3%B3w+regulacyjnych%2C+czyli+nie+tylko+Nice+Nexidia+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Oby Ci przyszło żyć w ciekawych czasach… No i się spełniło. Wyzwania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych AD 2021
Prezentacja
Adam Bąkowski
2021-04-14T14:55:00Z 2021-04-14T15:05:00Z Europe/Warsaw Oby+Ci+przysz%C5%82o+%C5%BCy%C4%87+w+ciekawych+czasach%E2%80%A6+No+i+si%C4%99+spe%C5%82ni%C5%82o.+Wyzwania+rynku+ubezpiecze%C5%84+komunikacyjnych+AD+2021+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Road to cloud banków i ubezpieczycieli
Debata
Małgorzata Jaworska Piotr Mrozinski Leonid Venglinski Łukasz Buczko
2021-04-14T15:05:00Z 2021-04-14T16:00:00Z Europe/Warsaw Road+to+cloud+bank%C3%B3w+i+ubezpieczycieli https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Road to cloud - case study
Prezentacja
2021-04-14T16:00:00Z 2021-04-14T16:10:00Z Europe/Warsaw Road+to+cloud+-+case+study https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Strategia kredytowa banków i przyszłość sektora pożyczkowego
Debata
Łukasz Libuda PIOTR MAZUR Rafał Plutecki
2021-04-15T09:00:00Z 2021-04-15T09:50:00Z Europe/Warsaw Strategia+kredytowa+bank%C3%B3w+i+przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87+sektora+po%C5%BCyczkowego https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Managing the rising NPL tide
Prezentacja
Gabor Gyorfi
2021-04-15T09:50:00Z 2021-04-15T10:00:00Z Europe/Warsaw Managing+the+rising+NPL+tide https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Dlaczego nie warto wkurzać swoich klientów - znaczenie emocji w usługach finansowych
Prezentacja
Piotr Wojciechowski
2021-04-15T10:00:00Z 2021-04-15T10:10:00Z Europe/Warsaw Dlaczego+nie+warto+wkurza%C4%87+swoich+klient%C3%B3w+-+znaczenie+emocji+w+us%C5%82ugach+finansowych https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Gotówka w cyfrowym świecie – eradykować czy adaptować
Prezentacja
Anna Szczygielska
2021-04-15T10:20:00Z 2021-04-15T10:30:00Z Europe/Warsaw Got%C3%B3wka+w+cyfrowym+%C5%9Bwiecie+%E2%80%93+eradykowa%C4%87+czy+adaptowa%C4%87 https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Czy możliwe jest technologiczne prowadzenie palcówki bankowej z domu? Wyzwania związane z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji między oddziałami i dostosowywaniem się do zmieniających się warunków funkcjonowania firm.
Prezentacja
Marcin Kubit
2021-04-15T10:30:00Z 2021-04-15T10:40:00Z Europe/Warsaw Czy+mo%C5%BCliwe+jest+technologiczne+prowadzenie+palc%C3%B3wki+bankowej+z+domu%3F+Wyzwania+zwi%C4%85zane+z+zapewnieniem+bezpiecznej+komunikacji+mi%C4%99dzy+oddzia%C5%82ami+i+dostosowywaniem+si%C4%99+do+zmieniaj%C4%85cych+si%C4%99+warunk%C3%B3w+funkcjonowania+firm. https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Cyfrowy styl życia klienta
Debata
Piotr Wojciechowski Monika Leżyńska Andrzej Przewiezlikowski Magdalena Macko-Gizińska Mikołaj Zaleski Jaroslaw Fuchs Weronika Dejneka
2021-04-15T10:40:00Z 2021-04-15T11:35:00Z Europe/Warsaw Cyfrowy+styl+%C5%BCycia+klienta https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Wykorzystanie Big Data w strategii biznesowej i działaniach antyfraudowych
Prezentacja
Dominika Kosińska
2021-04-15T11:35:00Z 2021-04-15T11:45:00Z Europe/Warsaw Wykorzystanie+Big+Data+w+strategii+biznesowej+i+dzia%C5%82aniach+antyfraudowych https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Granica prawnej odpowiedzialności banków za zachowania klientów w obszarze bezpieczeństwa
Prezentacja
Krzysztof Korus
2021-04-15T11:45:00Z 2021-04-15T11:55:00Z Europe/Warsaw Granica+prawnej+odpowiedzialno%C5%9Bci+bank%C3%B3w+za+zachowania+klient%C3%B3w+w+obszarze+bezpiecze%C5%84stwa https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Bezprzestojowe upgrade’y technologiczne dzięki wykorzystaniu replikacji danych w czasie rzeczywistym
Prezentacja
Bartłomiej Mitera
2021-04-15T11:55:00Z 2021-04-15T12:05:00Z Europe/Warsaw Bezprzestojowe+upgrade%E2%80%99y+technologiczne+dzi%C4%99ki+wykorzystaniu+replikacji+danych+w+czasie+rzeczywistym https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Bezpieczeństwo danych w chmurze
Prezentacja
Karol Kij
2021-04-15T12:20:00Z 2021-04-15T12:30:00Z Europe/Warsaw Bezpiecze%C5%84stwo+danych+w+chmurze https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Bezpieczeństwo danych
Debata
Grzegorz Poznaniak Izabela Albrycht Radosław Kamiński Seweryn Kowalczyk
2021-04-15T12:30:00Z 2021-04-15T13:00:00Z Europe/Warsaw Bezpiecze%C5%84stwo+danych https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Networking
NETWORKING ONLINE
2021-04-15T12:30:00Z 2021-04-15T13:15:00Z Europe/Warsaw NETWORKING+ONLINE https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Płatności w chmurze - aspekty prawne, bezpieczeństwa i ryzyka
Prezentacja
Jiri Sandanus
2021-04-15T13:00:00Z 2021-04-15T13:10:00Z Europe/Warsaw P%C5%82atno%C5%9Bci+w+chmurze+-+aspekty+prawne%2C+bezpiecze%C5%84stwa+i+ryzyka https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Era bezgotówkowa, era bezkartowa i co dalej? Wizja przyszłych płatności
Debata
Krzysztof Korus Jiri Sandanus Bartłomiej Nocoń
2021-04-15T13:10:00Z 2021-04-15T13:40:00Z Europe/Warsaw Era+bezgot%C3%B3wkowa%2C+era+bezkartowa+i+co+dalej%3F+Wizja+przysz%C5%82ych+p%C5%82atno%C5%9Bci https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Hybrydowa dystrybucja ubezpieczeń
Debata
Cezary Świerszcz Marat Nevretdinov Esben Seyffart Sørensen
2021-04-15T13:40:00Z 2021-04-15T14:35:00Z Europe/Warsaw Hybrydowa+dystrybucja+ubezpiecze%C5%84+ https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Technologie jutra: cyfryzacja procesu oceny indywidualnych parametrów ryzyka ubezpieczeniowego
Prezentacja
Antoni Łabaj
2021-04-15T14:35:00Z 2021-04-15T14:45:00Z Europe/Warsaw Technologie+jutra%3A+cyfryzacja+procesu+oceny+indywidualnych+parametr%C3%B3w+ryzyka+ubezpieczeniowego https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Czy banki mogą wymyślić sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych od nowa i zostać największym dystrybutorem na rynku wartym 24 mld. zł?
Prezentacja
Wojciech Fronckiewicz
2021-04-15T14:45:00Z 2021-04-15T14:55:00Z Europe/Warsaw Czy+banki+mog%C4%85+wymy%C5%9Bli%C4%87+sprzeda%C5%BC+ubezpiecze%C5%84+komunikacyjnych+od+nowa+i+zosta%C4%87+najwi%C4%99kszym+dystrybutorem+na+rynku+wartym+24+mld.+z%C5%82%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Jak skutecznie wdrożyć sprzedaż ubezpieczeń w banku?
Debata
Adam Tychmanowicz Wojciech Fronckiewicz Tomasz Raczyński
2021-04-15T14:55:00Z 2021-04-15T15:35:00Z Europe/Warsaw Jak+skutecznie+wdro%C5%BCy%C4%87+sprzeda%C5%BC+ubezpiecze%C5%84+w+banku%3F https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Oszczędzanie na emeryturę – doświadczenia z Wielkiej Brytanii
Prezentacja
2021-04-15T15:35:00Z 2021-04-15T15:50:00Z Europe/Warsaw Oszcz%C4%99dzanie+na+emerytur%C4%99+%E2%80%93+do%C5%9Bwiadczenia+z+Wielkiej+Brytanii https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)
· Stage
Zmiana postawy polaków wzgędem ubezpieczeń na życie i budowania oszczędności - nowe otwarcie
Debata
Krzysz Bukowski Paweł Jaroszek
2021-04-15T15:35:00Z 2021-04-15T16:20:00Z Europe/Warsaw Zmiana+postawy+polak%C3%B3w+wzg%C4%99dem+ubezpiecze%C5%84+na+%C5%BCycie++i+budowania+oszcz%C4%99dno%C5%9Bci+-+nowe+otwarcie https%3A%2F%2Fhopin.com%2Fevents%2F21-banking-17-insurance-forum Hosted virtually on Hopin (link in the description)

Speakers

Adam Bąkowski

Prezes Zarządu, Telematics Technologies

Łukasz Libuda

Customer Advisory Manager, Risk Practice, SAS Institute

Adam Tychmanowicz

Prezes Zarządu, NEPTIS SA | Yanosik

Monika Leżyńska

Dyrektor rozwiązań dla klientów detalicznych, Grupa UNIQA w Polsce

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Piotr Filipiak

Industry Consulting Director, Financial Services w Comarch

Magdalena Macko-Gizińska

Chief Customer Officer, Nationale-Nederlanden

Krzysz Bukowski

Prezes Zarządu, Openlife

Gabor Gyorfi

Business Development Director, QUALCO

Anna Szczygielska

General Manager Poland, Viafintech

Jaroslaw Fuchs

Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA

Krzysztof Korus

Radca Prawny, Partner, DLK Legal

Wojciech Fronckiewicz

CEO, Kiosk Polis

Karol Kij

Security Product Owner, Atende SA

Gabriel Grudzień

Dyrektor ds. Sektora Finansowego, Atende SA

Tadeusz Woszczyński

Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Ltd.

Aleksander Surowiak

EMEA Business Development & Engagement Manager, Tractable

Adam Roman

Członek Zarządu, Grupa ERGO Hestia

Łukasz Buczko

Financial Services Industry Lead, Google Cloud Poland

Piotr Mrozinski

Lider Sektora Finansowego, Salesforce

Dominika Kosińska

Business Development Manager, T-Mobile Polska

Weronika Dejneka

Prezes Zarządu, PZU Cash Spółka Akcyjna

Marcin Kubit

Ekspert w zakresie rozwiązań sieciowych SD-WAN, T-Mobile Polska

Mirosław Deja

CIO, Grupa UNIQA w Polsce

Cezary Świerszcz

Założyciel Bacca/Doradca ds. innowacji, Insly

Rafał Plutecki

Head of Banking & Insurance, Crif

Wojciech Hann

Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Esben Seyffart Sørensen

Business Development Director, Penni.io

Ewa Jac

CRO, Aviva

Jakub Papierski

Wiceprezes Zarządu, PKO BP

PIOTR MAZUR

Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem, PKO BP

Seweryn Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

Radosław Kamiński

Wiceprezes Zarządu, Allianz

Jiri Sandanus

CEO, Crede Experto

Bartłomiej Nocoń

Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich

Mikołaj Zaleski

GTM Practice Solutions Manager, CX & Intelligent Workplace, NTT Ltd.

Marat Nevretdinov

Prezes Zarządu, Europa Ubezpieczenia

Izabela Albrycht

Prezes Instytutu Kościuszki i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC

Tomasz Raczyński

Dyrektor departamentu ubezpieczeń, mBank

Piotr Wojciechowski

CEO & Service Designer, Fuzers

Andrzej Przewiezlikowski

Wiceprezes Zarządu, Comarch

Antoni Łabaj

Prezes, OnGeo

Paweł Jaroszek

Członek Zarządu, ZUS

Iryna Maksymets

Digital Intelligence Consultant Relationship Manager, ABBYY

Arkadiusz Buroń

Country Sales Manager CEE, Hitachi Europe

Bartłomiej Mitera

Prezes Zarządu, Goldenore

Piotr Dmuchowski

Head of Global Markets & Treasurer Poland, ESG Champion Markets CEESA, HSBC w Polsce

Leonid Venglinski

Sales Engineer, Veritas

Grzegorz Poznaniak

CISO, Santander Bank

The event is over

Hosted by

MMC Polska

We create events for entrepreneurs to network, learn, and interact.

Share on

Booths

ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku

Atende

Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, notowaną na GPW od 2012 r.

PFR Portal PPK

Spółka PFR Portal PPK sp. z o.o. jest ustawowym operatorem portalu informacyjnego

Veritas Technologies

Veritas Technologies Corporation jest jednym z największych dostawców

SAS Institute

SAS jest liderem rynku analityki i AI.

CRIF

CRIF Sp. z o.o. jest najlepszym na rynku polskim źródłem danych

Bacca

Bacca to innowacje łączące świat ubezpieczeń, finansów i nowoczesnych technologii.

Limitless Technologies

Siłą i główną przewagą konkurencyjną Limitless Technologies jest unikalny zespół ekspertów

Goldenore

Goldenore to wysoce wyspecjalizowana firma

ABBYY

We are a leading Digital Intelligence

QUALCO

QUALCO is an expert provider of debt portfolio management systems

Comarch

Firma Comarch, założona w 1993 r. w Krakowie

Tractable

Firma Tractable opracowuje systemy sztucznej inteligencji

Hitachi

Hitachi łączy rozwiązania IT i technologie operacyjne, by pomóc klientom w transformacji do ery Internetu rzeczy.

Fuzers

FUZERS to agencja service design.

Crede Experto

Firma Crede Experto jest obecna na polskim rynku od 2000 roku.

KioskPolis.pl

Zaufali nam tacy partnerzy, jak Bankier.pl, OLX, Yanosik

BOŚ Bank

Od 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej.

T-MOBILE

T‑Mobile Polska to jedna z największych firm technologicznych w Polsce.

VISA

Visa Inc. (NYSE: V) to światowy lider płatności cyfrowych.

OnGeo

OnGeo to firma geoinformatyczna

NTT

NTT Ltd. jest globalną firmą dostarczającą rozwiązania technologiczne.

Telematics Technologies

Czołowy dostawcą rozwiązań z obszaru telematyki ubezpieczeniowej

Fundacja Dziecięca Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja jest Organizacją Pożytku Publicznego